Bostadsanpassningsbidrag - grundkurs 25 april

En kurs för dig som jobbar som BAB-handläggare och vill lära dig mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag.

25 april - Bostadsanpassningsbidrag - grundkurs

En kurs för dig som jobbar som BAB-handläggare och vill lära dig mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag

Tid och plats

Livesänd kurs den 25 april kl. 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 18 april. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss via [email protected] eller 036-307900.

Avgift

3 700 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. Betalning sker via faktura.

Programpunkter


  • Genomgång av BAB samt dess förarbeten
  • Närliggande lagstiftning som berör bostadsanpassningen
  • Syfte och bakgrund med bestämmelserna
  • Bestämmelserna kring bidragstagare
  • Vilka åtgärder kan bostadsanpassningsbidrag lämnas för?
  • Bidrag till reparationer
  • Återställningsbidrag
  • Bidragens storlek och omfattning
  • Handläggningsförfarandet
  • Överklagandereglerna

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet. Katarina har även arbetat som BAB-handläggare och kommer att ge verklighetsbaserade exempel.

Frågor

Vid frågor kontakta oss på telefon: 036-307900 eller e-post [email protected]


Din föreläsare


Soclex
Soclex

Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad startade SocLex AB 2019 och har sedan dess tillhandahållit många utbildningar, handledningar och juridiska rådgivningar till olika verksamheter inom socialtjänsten. SocLex AB:s utbildningar fyller en viktig funktion till att förstå de juridiska frågorna i det praktiska arbetet.

Beatrice och Katarina har båda högskoleexamina i social omsorg och i juridik och undervisar på högskolor och universitet i allmän och speciell förvaltningsrätt.