Wo8vevasg6fjnuhjyh5u

Aktuellt & Nytt

Byggrelaterade nyheter och ändringar i regelverken

Allt byggande styrs av regler, och gammal kunskap kan vara fel. Bara det senaste året har vi räknat till över sjuttio ändringar i byggrelaterade regler och föreskrifter. Som aktiv i byggbranschen är det omöjligt att själv hinna med att sätta sig in i alla ändringar som kommer, reglerna ändras konstant, vilket självklart kan få konsekvenser för den som missat dessa. Entreprenadfelen kostar över 100 miljarder per år enligt Boverket, en del av dessa beror på att reglerna inte efterföljts på grund av okunskap.

Detta är en årligt återkommande utbildning som hjälper dig hänga med i alla nyheter och förändringar!

Vem vänder sig utbildningen till

Dig som vill hänga med bland alla förändringar bland bygglagstiftning, regelverk och aktuella rättsfall.

Innehåll

En summering av det senaste årets förändringar och nyheter inom lagstiftning & regelverk, till exempel

 • Vad är på gång hos regering och Boverket?
 • Ändringar i PBL
  • Konsekvenser av ny förvaltningslag
  • Straffavgifter för långa handläggningstider
  • Bygglovbefriade solceller & solfångare
 • Boverkets byggregler
  • Energi, brand och fastbränsleeldning
 • EKS11
 • Ny lag om Bostadsanpassningsbidrag
 • ABS18
 • Relaterade rättsfall
Datum och plats

11 februari 2020 - Stockholm
12 februari 2020 - Göteborg
18 februari 2020 - Malmö

Tider

9.00-17.00

Pris

4 500kr
I avgiften ingår lunch och kaffe samt åhörarkopior av materialet. Moms tillkommer på samtliga priser.


Din föreläsare


Byggutbildarna
Byggutbildarna

Byggutbildarna grundades 1984. Sedan dess har de genomfört tusentals utbildningar, event och andra arrangemang allt relaterat till lagar, regler och byggteknik inom byggbranschen. Byggutbildarna är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen. I samband med i framtagningen av dagens Plan- och bygglag (PBL) som sekreterare i byggprocessutredningen. Byggutbildarnas mål är att alltid vara uppdaterade och erbjuda aktuella utbildningar. De har själva lång erfarenhet från branschen inom så väl privat som kommunal och statlig verksamhet.


Kanske är du också intresserad av:Byggledning - Projektering
1 Kurssamling
500 kr
Byggledning - Produktion
2 Kurssamling
450 kr
Arkitektens handbok 2020
Anders Bodin Jacob Hidemark Martin Stintzing Sven
500 kr

Orginalpris: 1 450 kr


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
4.900 kr. I priset ingår dokumentation, lagtexterna, kaffe och lunch. Moms tillkommer.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!