Anställningsskyddslagen - Med kommentar

Med kommentar

Anställningsskyddslagen – med kommentar är en lättförståelig och metodisk genomgång av lagen, paragraf för paragraf. Det är en handbok för alla som vill inhämta grundläggande kunskaper om anställningsskyddslagen. Under framställningen och genomgången av lagens paragrafer beskriver och hänvisar författarna till ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen. Boken avslutas med ett fylligt och mycket användbart rättsfallsregister.

Boken ingår i Studentlitteraturs serie Arbetsrättsbiblioteket som innehåller böcker inom arbetsrätten med kommentarer till olika arbetsrättsliga lagstiftningar. Serien har funnits i över trettio år och revideras löpande. Den består av följande böcker – alla med fördjupande kommentarer och rättsfall:

• Anställningsskyddslagen, Lena Isenstam, Malin Wulkan 
 & Martin Wästfelt
• Arbetsmiljölagen, Bo Ericson
• Arbetsrätt i praktiken, Lars Viklund & Martin Wästfelt
• Förtroendemannalagen, Erland Olauson
• Medbestämmandelagen, Dan Holke & Erland Olauson
• Semesterlagen, Bo Ericson & Kurt Eriksson

Anställningsskyddslagen – med kommentar lämpar sig som kurs­litteratur i arbetsrättsliga utbildningar på akademisk nivå. Den är även användbar för advokater och förhandlare för båda sidor på arbetsmarknaden.

Artikelnummer: 37885-13
ISBN: 9789144128443
Upplaga: 13
Revisionsår: 2019
Utgivningsår: 2011
Sidantal: 352Din föreläsare


Lena Isenstam Malin Wulkan Martin Wästfelt
Lena Isenstam Malin Wulkan Martin Wästfelt

Börja nu!