Åtgärdstrappan

Vad skollagen har gett personal i skolan för möjligheter att med disciplinära åtgärder skapa trygghet och studiero.

   Visa introduktionsvideo

Denna webbutbildning riktar sig till lärare och rektorer i skolans värld. Utbildningen syftar till att ge kursdeltagaren lärdom om vad skollagen har gett personal i skolan för möjligheter att med disciplinära åtgärder skapa trygghet och studiero.

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan du genomgå webbutbildningen i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Utbildningsvideon är 47 minuter lång, med efterföljande kunskapsfrågor. Beräknad tidsåtgång är ca 2 timmar. Efter genomgången kurs kan du som deltagare skriva ut ett kursintyg som visar att du har genomgått Infosoc utbildning om Åtgärdstrappan.


Din föreläsare


Linda Löfgren
Linda Löfgren

Linda Löfgren är jurist med mångårig erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Nu som Regionjurist. Hon har haft rollen både som handläggare, jurist och chef. Detta ger en stor förståelse för hur verksamheterna behöver ta sig an juridik i praktiken. Linda sätter stort värde i att arbeta proaktivt och verksamhetsnära. Hon har arbetat mycket med just lagstiftning som rör eller berör barn på ett eller annat sätt. Under sin tid som enhetschef/jurist på överförmyndarenheten i Jönköping arbetade hon med förmynderskapsrätt som ju är en lagstiftning vars konsekvenser direkt berör barn. Detta innebär att hon har god insyn i hur barnkonventionen kommer påverka kommunens olika verksamheter. Linda har under många år arbetat mot utbildningsförvaltningen vilket givit en god insyn i rektorernas vardag och den problematik so de och övrig skolpersonal ställs inför i sin vardag. Just nu arbetar hon brett med offentlig rätt.


Utbildningens innehåll


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Webbutbildningen Åtgärdstrappan
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar utbildningen?
Du får tillgång till webbutbildningen i 6 månader.
Får man rabatt om man är flera?
Är ni fler som vill gå kursen, sjunker priset. Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur visas alla priser, med eller utan moms?
Alla priser på vårt kursutbud är exklusive moms.

Börja nu!