Att förbättra skolan för alla

Författare: Anthony S. Bryk Louis M...

Skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad ­erfarenhet. I den här boken beskrivs ett ramverk för skolförbättring som visar hur insikter från forskning kan tas till vara utan att hänsynen till det lokala sammanhanget och berörda aktörers synvinkel går förlorad. Tillvägagångssättet hämtar inspiration från förbättringsvetenskapen, där målet är att ”lära snabbt” genom att upptäcka vad som fungerar i liten skala. Därefter kan förändringen skalas upp, men också anpassas, i takt med att den sprids i ett nätverk av samverkande enheter.

Förändringsramverket levandegörs genom konkreta exempel, inte minst författarnas egna erfarenheter från skolutvecklingsprojekt där man tillämpat metodologin och dess fem grundläggande principer:

• Problem – att formulera problem utifrån berörda aktörers synvinkel
• Varierande utfall – att förstå vad som fungerar för vem och under ­vilka omständigheter
• Nuvarande system – att kartlägga det större sammanhanget som ­skapar problemet
• Mätbara mål – att identifiera och mäta konkreta mål under ­förändringsprocessen
• Nätverkande – att arbeta i grupper som påskyndar och sprider ­lärande/förändring

Att förbättra skolan för alla vänder sig till samtliga aktörer som arbetar med skolutveckling: lärare, skolledare och personer inom förvaltning och politik.

Författare: Anthony S. Bryk, Louis M. Gomez, Alicia Grunow, Paul G. LeMahieu

Översättare:Kristina Blom Loo
ISBN: 9789144120928
Utgivningsår: 2018
Artikelnummer: 39688-01
Upplaga: Första
Sidantal: 284


Börja nu!