Att förstå Barnkonventionen - En överblick

Författare: Maria Grahn-Farley

Den nya barnlagen trädde i kraft den 1 januari 2020. I och med detta är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Ofta finns dock en stor osäkerhet kring vad denna nya lag innebär i praktiken.

Den här texten är ett stöd för icke-jurister som vill förstå de rättsliga aspekterna av barnkonventionen. Med hjälp av sex centrala frågor besvarar författaren på ett pedagogiskt sätt några av de vanligaste frågorna hon brukar möta i sin undervisning om konventionen till myndigheter och enskilda personer som arbetar med barnrättsfrågor.

Texten bygger på och kan med fördel läsas i kombination med boken Barnkonventionen - en kommentar av samma författare. Boken vann kurslitteraturpriset 2019.

ISBN: 9789144140728
Utgivningsår: 2020
Artikelnummer: 43242-01
Upplaga: Första
Sidantal: 62


Författare: Maria Grahn-Farley

Börja nu!