Avgiftshandläggning inom socialtjänsten - 1 oktober

Kursen riktar sig till dig som arbetar som avgiftshandläggare. Under kursen kommer vi att gå igenom bestämmelser som styr kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre - och funktionshinderområdet.

Avgiftshandläggning inom socialtjänsten - 1 oktober

Välkommen att anmäla dig till höstens kurs i avgiftshandläggning. Kursen riktar sig till dig som arbetar som avgiftshandläggare. Under kursen kommer vi att gå igenom bestämmelser som styr kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre - och funktionshinderområdet.

Socialrättsjurist Beatrice Nordebrink kommer att guida dig i de snåriga bestämmelserna som styr avgiftshandläggningen inom äldre - och funktionshinderområdet. Beatrice har egen erfarenhet av avgiftshandläggning och kan därför applicera juridiken direkt i det praktiska arbetet.

Målet med kursen är du ska få verktyg för en rättssäker handläggning och att du ska bli uppdaterad på det senaste inom området.

Tid och plats

Livesänd kurs den 1 oktober kl. 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast 24 september. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss via [email protected] eller 036-307900.

Avgift

3 700 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. Betalning sker via faktura.

Programpunkter


  • Kommunens möjlighet att ta ut avgifter
  • Avgiftshandläggning utifrån kommunallagens och förvaltningslagens regler
  • Överklagningsregler
  • Minimiavgifter och förbehållsbelopp
  • Hyror, mat och andra kostnader att ta hänsyn till
  • Genomgång av aktuell rättspraxis och JO-avgöranden
  • Verklighetsanknutna fallexempel
  • Deltagarnas egna frågor med svar och diskussion

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjurist Beatrice Nordebrink vid SocLex AB. Beatrice har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och då som kommunjurist, handläggare och chef. Hon har även egen erfarenhet av avgiftshandläggning och kan därför applicera de juridiska bestämmelserna direkt i det praktiska arbetet. Beatrice undervisar även i socialrätt på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta oss på telefon: 036-307900 eller e-post [email protected]


Din föreläsare


Soclex
Soclex

Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad startade SocLex AB 2019 och har sedan dess tillhandahållit många utbildningar, handledningar och juridiska rådgivningar till olika verksamheter inom socialtjänsten. SocLex AB:s utbildningar fyller en viktig funktion till att förstå de juridiska frågorna i det praktiska arbetet.

Beatrice och Katarina har båda högskoleexamina i social omsorg och i juridik och undervisar på högskolor och universitet i allmän och speciell förvaltningsrätt.