LVU-förhandlingen

Praktiska råd för hur man genomför en LVU-förhandling

   Visa introduktionsvideo   Köp utbildningsmaterial

Denna webbutbildning gällande LVU-processen riktar sig främst till de anställda på socialtjänsten som arbetar med LVU-utredningar. Utbildningen syftar till att ge kursdeltagaren lärdom om hur man redan i början av BBIC-utredningen bör planera för den kommande processen i förvaltningsrätt och kammarrätt. Det handlar om att i rätten muntligen kunna sammanfatta den långa BBIC-utredningen till korta anföranden i förvaltningsrätten. Dessutom betonar kursen hur man förbereder och genomför en aktiv insats i domstolen. Allt för att undvika onödiga bakslag i domstol.

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan du genomgå webbutbildningen i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Filmen är uppdelad i fem avsnitt med efterföljande kunskapsfrågor efter varje del. Beräknad tidsåtgång är ca 2 timmar. Efter genomgången kurs kan du som deltagare skriva ut ett kursintyg som visar att du har genomgått Infosoc utbildning om LVU-förhandlingen.


Din föreläsare


Tor Åström
Tor Åström

Tor jobbar som advokat på advokatgruppen i Jönköping. Han har tidigare varit verksam i Kammarrätten. Som advokat företräder han föräldrar och barn och även till stor del kommuner. Som företrädare av enskilda kommuner är Tors erfarenhet unik.


Utbildningens innehåll


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  1. Hur man planerar domstolsförhandlingen i god tid
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  2. Hur man justerar sina planer strax före förhandlingen
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  3. Hur man anpassar sig under själva förhandlingen
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  4. Hur man arbetar aktivt mellan förvaltningsrätt och kammarrätt
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  5. Rollfördelning under domstolsprocessen
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar utbildningen?
Du får tillgång till webbutbildningen i 6 månader.
Får man rabatt om man är flera?
Är ni fler som vill gå kursen, sjunker priset. Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.
Hur visas alla priser, med eller utan moms?
Alla priser på vårt kursutbud är exklusive moms.

Börja nu!