Barnets rättigheter - Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning

Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning

FN:s konvention om barnets rättigheter som svensk lag är en utmaning för många politiker och yrkesverksamma. Att varje enskilt barn har rättigheter är en självklarhet för de flesta men vad betyder det i praktiken?

För att säkerställa att alla barn har möjlighet att utvecklas, att skyddas från diskriminering och att få sin röst hörd behövs kunskap, motivation och politisk vilja samt en systematisk metod vid planering, implementering och utvärdering. Konventionen med sina rättigheter formulerade i artiklar behöver tydliggöras, tolkas och förstås i sitt sammanhang för att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Bokens fokus ligger på den praktiska och systematiska tillämpningen i yrkesspecifika situationer. För att göra detta används indikatorer som synliggör helheten i att ha ett barnrättsperspektiv.

Med många svenska och internationella exempel tydliggör boken hur användbar och spännande konventionen är som ett redskap i ett aktivt barnrättsarbete.

Bokens målgrupp är studenter som i sitt kommande yrke kommer att ha inflytande över beslut eller planering som påverkar ett barn eller flera barns levnadsvillkor. Den kan också vara en viktig källa till kunskap för yrkesverksamma inom offentlig och privat sektor exempelvis lärare, socionomer och jurister men även politiker, ekonomer, samhällsplanerare med flera.

Artikelnummer: 39595-01
ISBN: 9789144119212
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2019
Sidantal: 216


Din föreläsare


Eva Segerström
Eva Segerström

Börja nu!