Barnkonventionen - En kommentar

År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter, ”Barnkonventionen”, svensk lag. Det är första gången som riksdagen har bestämt sig för att inkorporera en av FN:s konventioner för mänskliga rättigheter i svensk rätt. Detta är en utmaning för både domstolar och myndigheter – ingen vet i dag hur man kommer att tolka konventionens artiklar i det enskilda fallet. Barnkonventionen saknar helt domstolspraxis eftersom den till skillnad från Europakonventionen inte har någon domstol. Lagstiftaren har lämnat det till rättstillämparen att avgöra den exakta tolkningen av varje artikel i konventionen.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. I den här boken presenteras en detaljerad rättsdogmatisk analys av varje artikel. Boken är omistlig för den som ska tillämpa Barnkonventionen i svensk rätt under de kommande åren.

Vinnare av Kurslitteraturpriset 2019

Artikelnummer: 40213-01
ISBN: 9789144129723
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2019
Sidantal: 264Din föreläsare


Maria Grahn Farley
Maria Grahn Farley

Kanske är du också intresserad av:Implementering av Barnkonventionen
Marie Lundin Karphammar
216 kr
Perspektiv på Barnkonventionen - Forskning, teori och praktik
Lina Ponnert Anna Sonander
264 kr
Barnets rättigheter - Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning
Eva Segerström
228 kr

Orginalpris: 708 kr


Börja nu!