Barnkonventionen - Barnens rättigheter i centrum

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och dess tillämpning.

   Visa introduktionsvideo

Sverige har redan förbundit sig att följa Barnkonventionen men dess nya ställning som lag från 1 januari 2020 kommer stärka den ytterligare och innebära att större krav ställs på korrekt tillämpning. Denna webbutbildning inleds med en genomgång av Barnkonventionens bakgrund och ställning för att ge en grundkunskap om tillämpningen av Barnkonventionen fram till idag. För att kunna tillämpa barnkonventionen behövs först kännedom om vad den faktiskt innehåller varför man i kursen går igenom konventionen artikel för artikel. Du kommer få praktiska exempel på hur Barnkonventionen kan tillämpas i det dagliga arbetet samt vilka krav som ställs på verksamheten i och med att Barnkonventionen nu blir lag. Utbildningen kommer ge exempel på hur barnets rättigheter kan och ska tas i beaktande och hjälpa dig som deltagare att tänka nytt när det gäller tillämpningen av Barnkonventionen.

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan du genomgå webbutbildningen i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Efter genomgången kurs får du som deltagare ett intyg på att du känner till Barnkonventionen och dess innehåll.
Din föreläsare


Linda Löfgren
Linda Löfgren

Linda Löfgren är jurist med mångårig erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Nu som Regionjurist. Hon har haft rollen både som handläggare, jurist och chef. Detta ger en stor förståelse för hur verksamheterna behöver ta sig an juridik i praktiken. Linda sätter stort värde i att arbeta proaktivt och verksamhetsnära. Hon har arbetat mycket med just lagstiftning som rör eller berör barn på ett eller annat sätt. Under sin tid som enhetschef/jurist på överförmyndarenheten i Jönköping arbetade hon med förmynderskapsrätt som ju är en lagstiftning vars konsekvenser direkt berör barn. Detta innebär att hon har god insyn i hur barnkonventionen kommer påverka kommunens olika verksamheter. Linda har under många år arbetat mot utbildningsförvaltningen vilket givit en god insyn i rektorernas vardag och den problematik so de och övrig skolpersonal ställs inför i sin vardag. Just nu arbetar hon brett med offentlig rätt.


Utbildningens innehåll


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Del 1
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Del 2
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Del 3
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar utbildningen?
Du får tillgång till webbutbildningen i 6 månader.
Får man rabatt om man är flera?
Är ni fler som vill gå utbildningen, sjunker priset. Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!