Barnkonventionen - Tillämpning i praktiken

Vad har hänt sedan barnkonventionen blev lag?

   Visa introduktionsvideo

Vad har hänt sedan Barnkonventionen blev lag förra året? Har det kommit fram något som kan hjälpa oss att stärka barns rättigheter i våra respektive verksamheter?

Linda Löfgren, jurist och föreläsare, lyfter i webbutbildning "Barnkonventionen - Tillämpning i praktiken del II" fram goda exempel på att det har hänt saker sedan Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Hon belyser bland annat en viktig dom från HD där man beslutat att principen om barnets bästa är grundläggande. Hon pratar också om hur vi ska låta barnperspektivet leva i hela verksamheten och vara en del i allt vi gör, inte bara finnas med i beslutsskedet.


Din föreläsare


Linda Löfgren
Linda Löfgren

Linda Löfgren är jurist med mångårig erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Nu som Regionjurist. Hon har haft rollen både som handläggare, jurist och chef. Detta ger en stor förståelse för hur verksamheterna behöver ta sig an juridik i praktiken. Linda sätter stort värde i att arbeta proaktivt och verksamhetsnära. Hon har arbetat mycket med just lagstiftning som rör eller berör barn på ett eller annat sätt. Under sin tid som enhetschef/jurist på överförmyndarenheten i Jönköping arbetade hon med förmynderskapsrätt som ju är en lagstiftning vars konsekvenser direkt berör barn. Detta innebär att hon har god insyn i hur barnkonventionen kommer påverka kommunens olika verksamheter. Linda har under många år arbetat mot utbildningsförvaltningen vilket givit en god insyn i rektorernas vardag och den problematik so de och övrig skolpersonal ställs inför i sin vardag. Just nu arbetar hon brett med offentlig rätt.


Utbildningens innehåll


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Webbutbildning
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar utbildningen?
Du får tillgång till webbutbildningen i 6 månader.
Får man rabatt om man är flera?
Är ni fler som vill gå kursen, sjunker priset. Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur visas alla priser, med eller utan moms?
Alla priser på vårt kursutbud är exklusive moms.

Börja nu!