Beslut i antagning till gymnasieskolan

Webbutbildning den 7 december 2023

Beslut i antagning till gymnasieskolan

Webbutbildning den 7 december 2023

Vid antagningen till gymnasieskolan är det ett antal beslut som ska fattas av sökt huvudman, kommun, region samt fristående gymnasieskola. Vid utbildningen kommer du få en genomgång av alla bedömningar som ska göras av inkomna skäl, ansökningar och beslut som ska fattas.

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som är beslutsfattare, handläggare eller rektor och som fattar beslut om sökande i antagningen till gymnasieskolan.

Följande delar kommer gås igenom:

 • Huvudmannens ansvar för antagningen
 • Bedömningar och beslut som ska fattas
 • Fri kvot
  • särskilda omständigheter
  • utländska betyg
 • Ej folkbokförda sökande, personkategorier
 • Dispens i engelska
 • Överenskommelse om bidrag och ersättning vid ej reglerade belopp
 • Beslut om antagning till introduktionsutbildningar
 • Beslut om mottagande
 • Överklagande av beslut
 • Sen antagning

Ni är varmt välkomna att inkomma med frågor inför utbildningen.

Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 7 december 2023, kl. 9:30-15:00.

Pris: 3 250 kr exkl moms.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.


Din föreläsare


Charlotte Rydén
Charlotte Rydén

Kursen är ej öppen för registrering