BOVERKETS BYGGREGLER, BBR

EN INTENSIVKURS

EN INTENSIVKURS I BOVERKETS BYGGREGLER, BBR

Boverket byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Det pågår ständigt en process med att förändra, förtydliga och förbättra föreskriften och givetvis är våra kurser alltid uppdaterade med de senaste.


För dig som verkar i byggbranschen är det viktigt att vara uppdaterad och påläst kring Boverkets byggregler. Du måste veta vilka skyldigheter du har som konsult eller entreprenören och vilka lagar och regler gäller för din kund. Att kunna sin BBR hjälper er att undvika eventuella tvister och oklarheter. Det ger också ett professionellt intryck gentemot din kund och förhoppningsvis en frisk och säker byggnad.

Detta är en intensivkurs i Boverkets byggregler, BBR, där vi under en dag går igenom kapitlen i BBR för att du som deltagare ska få en förståelse för och lära känna din BBR.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill få en förståelse för Boverkets byggregler. Projektledare, Arkitekter, Bygglovsgranskare, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Politiker och Administrativ personal i kommunerna, Kontrollansvarig, Entreprenörer, Beställare, med flera.

Innehåll

  • Regelverkets uppbyggnad och historik
  • Avsnitt 1 & 2: Inledning och allmänna regler, bl.a. verifierbara funktionskrav, Ekonomisk rimlig livslängd
  • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
  • Avsnitt 5: Brandskydd, nyheter och ändringar
  • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
  • Avsnitt 7: Bullerskydd
  • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
  • Avsnitt 9: Energihushållning
Datum och plats

31 mars - Live stream online
24 maj - Live stream online
10 juni - Stockholm

Tider

Ungefärliga kurstider är kl. 9.00 - 16.45

Pris

4.900 kr + moms
I kursavgiften ingår kursdokumentation och Boverkets byggregler. Moms tillkommer.

Vid fysisk kurs ingår även kaffe och lunch.

ANMÄL DIG HÄR!

Anmäl dig genom att skicka ett mail till [email protected] En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.


Din föreläsare


Byggutbildarna
Byggutbildarna

Byggutbildarna grundades 1984. Sedan dess har de genomfört tusentals utbildningar, event och andra arrangemang allt relaterat till lagar, regler och byggteknik inom byggbranschen. Byggutbildarna är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen. I samband med i framtagningen av dagens Plan- och bygglag (PBL) som sekreterare i byggprocessutredningen. Byggutbildarnas mål är att alltid vara uppdaterade och erbjuda aktuella utbildningar. De har själva lång erfarenhet från branschen inom så väl privat som kommunal och statlig verksamhet.


Kanske är du också intresserad av:Byggledning - Produktion
2 Kurssamling
360 kr
Arkitektens handbok 2020
Bodin, Hidemark, Stintzing, Nyström
400 kr
Byggledning - Projektering
1 Kurssamling
400 kr

Orginalpris: 1 160 kr


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
4.900 kr. I priset ingår dokumentation, lagtexterna, kaffe och lunch. Moms tillkommer.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!