PLAN- OCH BYGGLAGEN, PBL

INTENSIVKURS

PLAN- OCH BYGGLAGEN, PBL – INTENSIVKURS

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

I denna intensivkurs går vi övergripande igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en god förståelse för lagen.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in PBL och relaterad lagstiftning. Bygglovsgranskare, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Politiker och Administrativ personal i kommunerna, Kontrollansvarig, Entreprenörer, Beställare, med flera.

Innehåll

  • Planer
  • Lovprocessen
  • Anmälan
  • Kontrollplan & kontrollansvariga
  • Tekniskt samråd
  • Start & Slutbesked
  • Tillsyn & sanktioner
Datum och plats

25 maj - Live stream online

Anmäl dig här

Anmäl dig till [email protected] En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ungefär en vecka före respektive kurs.Din föreläsare


Byggutbildarna
Byggutbildarna

Byggutbildarna grundades 1984. Sedan dess har de genomfört tusentals utbildningar, event och andra arrangemang allt relaterat till lagar, regler och byggteknik inom byggbranschen. Byggutbildarna är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen. I samband med i framtagningen av dagens Plan- och bygglag (PBL) som sekreterare i byggprocessutredningen. Byggutbildarnas mål är att alltid vara uppdaterade och erbjuda aktuella utbildningar. De har själva lång erfarenhet från branschen inom så väl privat som kommunal och statlig verksamhet.


Kanske är du också intresserad av:BOVERKETS BYGGREGLER
2 DAGAR
3 Kurssamling
7 120 kr
Byggledning - Produktion
2 Kurssamling
360 kr
Arkitektens handbok 2020
Bodin, Hidemark, Stintzing, Nyström
400 kr
Byggledning - Projektering
1 Kurssamling
400 kr

Orginalpris: 8 280 kr


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
4.900 kr. I priset ingår dokumentation, lagtexterna, kaffe och lunch. Moms tillkommer.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!