Ukhujkecsxerlvbs6nvo

Byggnadsinspektör

En praktisk utbildning som lär dig hur du ska göra

Plan- och bygglagen är relativt tydlig med vad man teoretiskt ska göra som byggnadsinspektör. Hur man ska göra det praktiskt är däremot inte lika tydligt.

Som många vet ska en inspektör inte granska handlingar utan istället göra en bedömning om de tekniska egenskapskraven kan antas komma att uppfyllas. Hur gör man egentligen det? Och framför allt, hur avgör man om bedömningen man gjort är rimlig?

Det som skiljer denna utbildning mot andra utbildningar, är att den inte bara bygger på vad man ska göra som inspektör, utan också hur man ska göra. Våra föreläsare har alla lång erfarenhet som inspektörer.

Utbildningen bygger på förarbetena och bestämmelser i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och relevant byggteknik. Som underlag för kursen ligger även många intervjuer med inspektörer från olika delar av Sverige.

Vem vänder sig utbildningen till

Byggnadsinspektörer och handläggare som arbetar med den tekniska delen av bygglov- och anmälningsärenden.

Innehåll

  • Inspektörens roll och uppgifter
  • Hur bedömer man att tekniska egenskapskraven uppfylls?
  • Vilka handlingar behövs och vilken information får man ut av dem?
  • Hur förbereder man och genomför ett givande tekniskt samråd?
  • Tekniskt samråd, startbesked och slutbesked i praktiken
  • Praktiska råd och tips från erfarna byggnadsinspektörer
Datum och plats

15 april 2020 - Stockholm
16 april 2020 - Malmö

Tider

Utbildningen börjar kl. 9.00 och håller på till ca 16.45

Pris

4.900 kr
I avgiften ingår lunch, kaffe och dokumentation. Moms tillkommer.


Din föreläsare


Byggutbildarna
Byggutbildarna

Byggutbildarna grundades 1984. Sedan dess har de genomfört tusentals utbildningar, event och andra arrangemang allt relaterat till lagar, regler och byggteknik inom byggbranschen. Byggutbildarna är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen. I samband med i framtagningen av dagens Plan- och bygglag (PBL) som sekreterare i byggprocessutredningen. Byggutbildarnas mål är att alltid vara uppdaterade och erbjuda aktuella utbildningar. De har själva lång erfarenhet från branschen inom så väl privat som kommunal och statlig verksamhet.


Kanske är du också intresserad av:Boverkets Byggregler
Intensivutbildning som beskriver hur man ska uppfylla lagkraven i PBL
3 Kurssamling
4 900 kr
Byggledning - Projektering
1 Kurssamling
500 kr
Byggledning - Produktion
2 Kurssamling
450 kr
Arkitektens handbok 2020
Anders Bodin Jacob Hidemark Martin Stintzing Sven
500 kr

Orginalpris: 6 350 kr


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
4.900 kr. I priset ingår dokumentation, lagtexterna, kaffe och lunch. Moms tillkommer.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!