Kostnadsfri webbutbildning om Byggregler i kök och bad

Boverkets onlieacademy

Boverkets webbutbildning BYGGREGLER I KÖK OCH BAD

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med att planera, rita, bygga och/eller installera kök eller badrum. I utbildningen går vi igenom de olika kategorier av av Boverkets byggregler som utgör minimikrav och ger vägledning i tillämpning för planering och utförande av ett färdigt kök och badrum.

Avsnitten Introduktion samt Byggregler i kök är producerade år 2018 och senast uppdaterade den 28 december 2020. Avsnittet om byggregler i badrum publicerat september 2020.

I boverkets alla webbutbildningar finns det möjlighet att skapa ett konto, för att kunna pausa en utbildning och återuppta den igen där du slutade. Du får också ett intyg för avslutade utbildningar.

Starta webbutbildningen här