Den gode miljöhandläggaren - Värdegrunden

Syftet med kursen är att stärka den enskildes rättssäkerhet, effektivisera myndighetsarbetet och ge den som arbetar med handläggande uppgifter en tryggare roll.

   Visa introduktionsvideo

Din föreläsare


Gregor Holmgren
Gregor Holmgren

Gregor Holmgren är jurist i botten och har mångårig erfarenhet av miljöarbete vid exempelvis Naturvårdsverket och på länsstyrelse. Gregor har även varit miljöchef (Helsingborgs stad) och arbetat vid domstolar (särskild ledamot vid miljödomstol, adjungerad ledamot vid Miljööverdomstolen) samt tjänstgjort på advokatbyrå.


Utbildningens innehåll


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Del 1
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Del 2
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Frågor
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar utbildningen?
Du får tillgång till webbutbildningen i 6 månader.
Får man rabatt om man är flera?
Är ni fler som vill gå kursen, sjunker priset. Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar via faktura, hör av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.
Hur visas alla priser, med eller utan moms?
Alla priser på vårt kursutbud är exklusive moms.

Börja nu!