8 november 2024 - Elever med problematisk skolfrånvaro - Hemmasittare

Webbutbildning den 8 november 2024

Elever med problematisk skolfrånvaro - Hemmasittare

Webbutbildning den 8 november 2024

De juridiska reglerna och en metod som fungerar!

Förmiddagen ägnas åt en genomgång av de juridiska regler som blir aktuella vid långvarig skolfrånvaro. Bland annat tar vi upp frågor som:

 • Rätten till utbildning
 • Ansvarsfördelning skola, hem, socialtjänst m.fl.
 • Information till hemkommunen
 • Särskilt stöd respektive särskild undervisning
 • Distansundervisning
 • Överlämning av uppgifter vid skolformsbyte och vid byte av skolenhet
 • Skyldighet att samverka. Samordning av insatser.
 • Anmälningsplikt.
 • Sekretessfrågor
 • Aktuella reformer och praxis

Efter lunch kommer Peter Friberg från Psykologiakademin att prata om hur man praktiskt kan arbeta med att få elever
med långvarig skolfrånvaro tillbaka till en fungerande skolgång.

Metoden baseras bland annat på kognitiv beteendeterapi (KBT)

 • Varför stannar eleven hemma? Tidiga tecken.
 • Inlärningsteori
 • Hur arbetar vi för en ökad skolnärvaro?
 • Samarbete och alliansskapande med elev och familj
 • Anpassningar och färdighetsträning
 • Mål och värderingar för att öka elevens motivation
 • Konkret om att närma sig skolan i små steg
 • Samverkan på riktigt! Vad fungerar i praktiken?

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna), Peter Friberg (Psykologiakademin)

Datum och tid: 8 november 2024

Pris: 3 450:-.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)