Förskolan och juridiken

Webbutbildning den 20 maj 2021

Förskolan och juridiken

Webbutbildning den 20 maj 2021

Förskolan har sedan slutet av 1990-talet kontinuerligt närmat sig skolan, främst organisatoriskt men även innehållsmässigt. Enligt 2010 års skollag är förskolan en skolform som tillhör skolväsendet och förskolan är nu också mer generellt integrerad i lagstiftningen jämfört med tidigare.

Från och med den 1 juli 2019 har benämningen förskolechef ersätts av rektor i förskolan och även rektorer i förskolan ska genomgå den obligatoriska rektorsutbildningen. Förskolan har också under 2018 fått en reviderad läroplan.

I den här utbildningen fokuserar vi på områden och aktuella frågeställningar som är relevanta i förskolans dagliga verksamhet. Utbildningen ger också grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Stort utrymme för deltagarnas egna frågor!

Bland annat tar vi upp följande:

  • Vad innebär 2010 års skollag och den 2018 års revidering av läroplanen för förskolan?
  • Aktuella reformer på förskolans område
  • Tillsynsansvaret över barnen
  • Förskolan och hemmet
  • Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt
  • Barn med behov av särskilt stöd
  • Medicinering och egenvård i förskolan
  • Anmälningsplikt till socialtjänsten
  • Dokumentation
  • Ingripanden mot barn

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Datum och tid: 20 maj 2021, kl. 9:30-14:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)


Utbildningens innehåll


  First Section
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Vanligt förekommande frågor


Får man rabatt om man är flera?
Gå 4 betala för 3! För offert, kontakta [email protected] Hur betalar jag kursen?
Hur betalar jag kursen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!