Förvaltningslagen - Miljörätt

Miljörätt

En fysisk utbildning som är av intresse för förvaltningar som ansvarar för miljöfrågor. Den behandlar bl.a. lagens övergripande syften, myndighetsutövningen, kommuniceringsskyldigheten, motiveringskravet samt legalitets- och proportionalitetsprinciperna. Utbildningen kan ske såväl i föreläsningsform som i mera seminarieliknande form med diskussionsuppgifter och frågor. Den kan genomföras som hel- eller halvdagskurs och ”skräddarsys” utifrån beställarnas önskemål.Din föreläsare


Gregor Holmgren
Gregor Holmgren

Gregor Holmgren är jurist i botten och har mångårig erfarenhet av miljöarbete vid exempelvis Naturvårdsverket och på länsstyrelse. Gregor har även varit miljöchef (Helsingborgs stad) och arbetat vid domstolar (särskild ledamot vid miljödomstol, adjungerad ledamot vid Miljööverdomstolen) samt tjänstgjort på advokatbyrå.


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur betalar jag kursen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Kursen är ej öppen för registrering