God man och förvaltare - En handbok med tillhörande webbutbildning

Att vara god man eller förvaltare är ett samhällsviktigt uppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag. Du får också en vägledning i hur man hanterar de svårigheter som kan uppkomma. De inledande kapitlen ger en teoretisk bakgrund, följt av praktiska aspekter och vad du bör tänka på. Ett särskilt kapitel ägnas åt redovisningen till överförmyndaren och den löpande bokföringen. Boken tar även upp speciella åtgärder som kan förekomma, exempelvis avveckling och försäljning av bostad samt deltagande i bouppteckning och arvskifte.

Alla råd och anvisningar i boken är framtagna tillsammans med personer som har haft uppdrag som ställföreträdare under många år. Om du går igenom webbutbildningen med stöd av boken kan du inhämta de kunskaper som krävs för ett första uppdrag som god man. Om du redan är god man eller förvaltare fungerar även boken som en handbok under dina uppdrag. När du köper boken får du samtidigt tillgång till bokens digitala material med interaktiva övningar, fördjupade teoretiska avsnitt, en genomgång av viktiga blanketter och mycket mer.

Författare: Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt
ISBN: 9789144136967
Utgivningsår: 2011
Revisionsår: 2020
Artikelnummer: 33649-03
Upplaga: Tredje
Sidantal: 232
Digital produkt
Giltighetstid från aktivering: 2 år


Vanligt förekommande frågor


Hur länge har man tillgång till den digitala produkten?
Giltifhetstid från aktivering är 2 år.

Börja nu!