God man och förvaltare - En handbok (e-bok + digital produkt)

För vem?
Utbildningen riktar sig till dig som är god man eller förvaltare. Det är ett viktigt uppdrag som kräver både engagemang och kunskap. Denna digitala kurs ger dig information och praktiska tips för att hantera de utmaningar som kan uppkomma under uppdragets gång.

Innehåll
De inledande kapitlen ger en teoretisk bakgrund, följt av praktiska aspekter och vad du bör tänka på. Ett särskilt kapitel ägnas åt redovisningen till överförmyndaren och den löpande bokföringen. Kursen tar även upp speciella åtgärder som kan förekomma, exempelvis avveckling och försäljning av bostad samt deltagande i bouppteckning och arvskifte. Alla råd och anvisningar är framtagna tillsammans med personer som har haft uppdrag som ställföreträdare under många år.

Tid och plats
Kursen är flexibel och kan genomföras i din egen takt, från ditt hem eller kontor. Allt kursmaterial, inklusive en omfattande e-bok, tillhandahålls digitalt.

Författare: Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt
ISBN: 9789144136967
Utgivningsår: 2011
Revisionsår: 2024
Artikelnummer: 33649-03
Upplaga: Tredje
Digital produkt
Giltighetstid från aktivering: 2 år


Vanligt förekommande frågor


Hur länge har man tillgång till den digitala produkten?
Giltifhetstid från aktivering är 2 år.

Kursen är ej öppen för registrering