Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt

Författare: Jakob Heidbrink

Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt behandlar både den allmänna fordrings- och skuldebrevsrätten ur ett systematiskt perspektiv. Den rättspolitiska bakgrunden till reglerna klargörs innan de olika fordringsrättsliga frågorna tas upp: reglernas syfte och funktion som lösning på ett samhälleligt problem diskuteras som en integrerad del av framställningen av reglerna. Boken täcker helt skuldebrevslagens område och konsumentkreditlagens civilrättsliga bestämmelser, men behandlar översiktligt också reglerna för många speciella fordringsrättsliga områden, såsom exempelvis växel- och checkrätten och condictio indebiti. I boken visas fordringsrätten i sitt sammanhang med framför allt avtalsrätten, men även den utom­obligatoriska skadeståndsrätten. Innehållet omfattar också metodologiska diskussioner och rättsfallsanalyser. Sedan första upplagan har den digitala revolutionen fått sitt verkliga genombrott och lett till frågor som kräver visst nytänkande inom bokens område. Dessa berör till exempel kontantfria betalningar och elektroniska dokument som gör anspråk på att vara löpande förbindelser. Boken vänder sig framför allt till nybörjare på juristutbildningar, men kan med fördel också användas som översiktlig framställning för praktiker som snabbt behöver orientera sig inom fordringsrätten.

ISBN: 9789144126258
Utgivningsår: 2011
Revisionsår: 2019
Artikelnummer: 35906-02
Upplaga: Andra
Sidantal: 192


Författare: Jakob Heidbrink

Börja nu!