Handläggare på byggnadsnämnden - Online (Nyhet!)

Handläggare på byggnadsnämnden - Online (Nyhet!)

HANDLÄGGARE PÅ BYGGNADSNÄMNDEN - ONLINE

Som tjänsteman på byggnadsnämnden eller motsvarande är man underordnad mer än bara Plan- och bygglagens regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.

Denna kurs ska hjälpa den som arbetar inom kommunal verksamhet att förstå vad som krävs för att arbeta i en kommunal organisation enligt Kommunallagen och Förvaltningslagen.
Kursen fokuserar på lagarna utifrån byggnadsnämndens perspektiv.

Många handläggare går i pension, nya kommer till. Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan. Även den som arbetat ett tag behöver friska upp sina kunskaper i kommunallagen och förvaltningslagen som båda gjordes om 2017. Som de flesta av dagens lagar och regelverk revideras och ändras även dessa lagar regelbundet.

Det underlättar naturligtvis för alla, chefer och kollegor, att all personal förstår sin roll.

Vem vänder sig kursen till

 • Du som är nyanställd inom kommunal verksamhet med inriktning mot byggnadsnämnden
 • Du som arbetat ett tag men som känner att du vill lära dig mer om kommunallagen och förvaltningslagen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Kursen ska hjälpa dig som arbetar på byggnadsnämnden eller motsvarande att förstå vad som förväntas av en som arbetar inom kommunal verksamhet.

Kursintyg ingår

Efter genomförd kurs har du möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

Kursens innehåll

Denna kurs är en online-utbildning som fokuserar på handläggare på byggnadsnämnden. Kursen behandlar:

 • Den kommunala historien
 • Kommunal lagstiftning & kommunernas uppgifter
 • Kommunal samverkan
 • Kommunstyrelse & kommunala nämnder
 • Kontroll och tillsyn - byggnadsnämnden
 • Serviceansvar & ärendehandläggning
 • Krav på handlingar
 • Sekretess &postöppning
 • Diarieföring & dokumenthantering
 • Kommunicering
 • Beslut & delegation
 • Jäv
 • Hantering av vissa beslut
 • Rättsordningen & överklagande
 • Övergripande om lagar inom byggområdet

Pris

Standardpris 2 000 SEK exkl. moms

Kursupplägg

Kursen är noga genomarbetad för att göra det lättsamt för dig som deltagare att ta till dig innehållet.

 • Utbildningsfilm samt illustrationer och övningsfrågor.
 • Med hjälp av nedladdningsbara dokument försäkrar vi oss om att kunskapen ska stanna hos dig även efter kursen.
 • Länkar till nyttiga sidor som passar just det aktuella avsnittet.
 • Efter kursen kan du skriva ut ett intyg att du genomfört kursen.
 • Det kanske bästa av allt är att du kan repetera önskade kursavsnitt så många gånger du vill under kursperioden!


Din föreläsare


Byggutbildarna
Byggutbildarna

Byggutbildarna grundades 1984. Sedan dess har de genomfört tusentals utbildningar, event och andra arrangemang allt relaterat till lagar, regler och byggteknik inom byggbranschen. Byggutbildarna är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen. I samband med i framtagningen av dagens Plan- och bygglag (PBL) som sekreterare i byggprocessutredningen. Byggutbildarnas mål är att alltid vara uppdaterade och erbjuda aktuella utbildningar. De har själva lång erfarenhet från branschen inom så väl privat som kommunal och statlig verksamhet.


Vanligt förekommande frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Börja nu!