Handläggning av bostad med särskild service enligt LSS - 3 juni

En kurs för dig som jobbar som LSS-handläggare och vill fördjupa dig kring handläggning av bostad med särskild service

3 juni - Handläggning av bostad med särskild service enligt LSS

En kurs för dig som jobbar som LSS-handläggare och vill fördjupa dig kring handläggning av bostad med särskild service

Tid och plats

Livesänd kurs den 3 juni kl. 09.00-14.00

Anmälan

Anmäl dig senast 27 maj. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss via [email protected] eller 036-307900.

Avgift

3 700 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. Betalning sker via faktura.

Programpunkter

  • Servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad - vilka är kriterierna?
  • Var går gränsen mellan eget boende med boendestöd och LSS bostad
  • Förändrade behov - när kan beslut omprövas?
  • Verkställighetsfrågor

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta oss på telefon: 036-307900 eller e-post [email protected]


Din föreläsare


Soclex
Soclex

Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad startade SocLex AB 2019 och har sedan dess tillhandahållit många utbildningar, handledningar och juridiska rådgivningar till olika verksamheter inom socialtjänsten. SocLex AB:s utbildningar fyller en viktig funktion till att förstå de juridiska frågorna i det praktiska arbetet.

Beatrice och Katarina har båda högskoleexamina i social omsorg och i juridik och undervisar på högskolor och universitet i allmän och speciell förvaltningsrätt.