Handläggning av vuxna med missbruk - 15 oktober

Kursen handlar om handläggning av vuxenärenden inom missbruk. Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna som reglerar handläggning och beslutsfattande både utifrån SoL och LVM.

Handläggning av vuxna med missbruk - 15 oktober

Kursen handlar om handläggning av vuxenärenden inom missbruk. Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna som reglerar handläggning och beslutsfattande både utifrån SoL och LVM.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare och chef inom missbruk och vill fördjupa dig inom området. Under dagen kommer vi att gå igenom aktuella SOU-utredningar som kan ligga till grund för framtida handläggning och praxis och JO-avgöranden.

Tid och plats

Livesänd kurs den 15 oktober kl 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast 8 oktober. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss via [email protected] eller 036-307900.

Avgift

3 700 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. Betalning sker via faktura.

Programpunkter


 • Samsjuklighetsutredningen SOU 2023:5 - vad kan förslagen innebära?
 • Framtidens socialtjänst? SOU 2020:47
 • Ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän - region och kommun
 • Sekretess mellan olika huvudmän samt inom kommunen
 • Ansvar mellan kommuner gällande bostadslösa personer
 • Bostadslösa och särskilt utsatta personer
 • Socialtjänstens ansvar för personer med missbruk
 • Uppsökande verksamhet
 • Boendestöd, hemtjänst och stödboenden
 • Behandling i öppna former. Hur hanterar vi om en enskild önskar en särskild behandling?
 • Socialtjänstens ansvar för ekonomiskt bistånd till missbrukare
 • Handläggning från SoL till LVM
 • Rättspraxis och JO-avgöranden

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta oss på telefon: 036-307900 eller e-post [email protected]


Din föreläsare


Soclex
Soclex

Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad startade SocLex AB 2019 och har sedan dess tillhandahållit många utbildningar, handledningar och juridiska rådgivningar till olika verksamheter inom socialtjänsten. SocLex AB:s utbildningar fyller en viktig funktion till att förstå de juridiska frågorna i det praktiska arbetet.

Beatrice och Katarina har båda högskoleexamina i social omsorg och i juridik och undervisar på högskolor och universitet i allmän och speciell förvaltningsrätt.