Huvuddragen i miljöbalken

Med fokus på bestämmelser av betydelse för tillsynsarbetet

En fysisk utbildning som är av intresse för förvaltningar som ansvarar för miljöfrågor. Den har särskild fokus på bestämmelser av betydelse för tillsynsarbetet och tar upp bl.a. miljöbalkens mål och tillämpningsområde, de allmänna hänsynsreglerna, miljökvalitetsnormerna samt tillsynsbestämmelserna och tillsynsmyndigheternas roller. De olika reglerna illustreras med ett antal praktiska exempel. Utbildningen kan genomföras som hel- eller halvdagskurs och ”skräddarsys” utifrån beställarnas önskemål. De kan ske såväl i föreläsningsform som i mera seminarieliknande former med diskussionsuppgifter och frågor.


Din föreläsare


Gregor Holmgren
Gregor Holmgren

Gregor Holmgren är jurist i botten och har mångårig erfarenhet av miljöarbete vid exempelvis Naturvårdsverket och på länsstyrelse. Gregor har även varit miljöchef (Helsingborgs stad) och arbetat vid domstolar (särskild ledamot vid miljödomstol, adjungerad ledamot vid Miljööverdomstolen) samt tjänstgjort på advokatbyrå.


Kanske är du också intresserad av:Förvaltningslagen - Miljörätt
Miljörätt
Gregor Holmgren

Orginalpris: $0


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Kursen är ej öppen för registrering