Infovissel

Komplett visselblåsarfunktion

Komplett visselblåsarfunktion

Infovissel erbjuder en komplett och flexibel visselblåsarfunktion som möjliggör anonym rapportering av missförhållanden inom en organisation. Funktionen har ett inbyggt ärendehanteringssystem, är GDPR-kompatibelt samt uppfyller de lagkrav som ställs på organisationer när EU-direktivet införs som svensk lag.

Visselblåsarfunktion är enkel att beställa, implementera och hantera. Infovissel har knutit ett stort antal experter med mångårig erfarenhet att utreda olika former av oegentligheter. Förutom en säker visselblåsarfunktion erbjuder Infovissel även externa och oberoende utredare med mångårig erfarenhet.

Kontakta oss för mer information och prisförslag.

Kontakt: [email protected], 036-30 79 00


Din föreläsare


Infosoc Rättsdata AB
Infosoc Rättsdata AB

Kursen är ej öppen för registrering