Interkommunal ersättning och bidrag för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Vad styr vilka belopp och ersättningar som hemkommunen ska betala för sina ungdomar som är elever i annan kommuns eller regions gymnasieskola eller vid fristående gymnasieskola?

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar i kommun med ansvar för interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasie- eller gymnasiesärskolor.

Vi kommer lotsa er igenom bestämmelserna i Skollagen, Gymnasieförordningen och de förordningar i övrigt som reglerar ersättningar, bidrag till skolorna och stöd till elever.

  • Följande delar och frågeställningar kommer vi gå igenom och besvara.
  • Vad gäller för nationella program och vad gäller för de olika introduktionsprogrammen?
  • Är det utbildningsanordnarens pris eller hemkommunens pris som ska gälla och när?
  • När ska riksprislistan tillämpas?
  • I vilka fall är överenskommelse om ersättning en förutsättning för mottagande och antagning till en utbildning?
  • Överenskommelse om ersättning mellan hemkommun och huvudmannen för utbildningen, när ska sådan tecknas och hur går man tillväga?
  • Hur länge måste vi betala för en elev?
  • Vad gäller för en elev som har flyttat till vår kommun under utbildningens gång
  • När är statsbidrag aktuella, för vilka kategorier av elever ska de ansökas om?

Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 7 september 2021, kl. 9:30-15:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected],se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Börja nu!