Kränkande behandling i förskola och skola

Webbutbildning den 26 oktober 2021

Kränkande behandling i förskola och skola

Webbutbildning den 26 oktober 2021

Att skapa en trygg arbetsmiljö för alla elever är en av skolans viktigaste uppgifter. I denna utbildning går vi igenom de rättsliga grunderna för arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling och vad dessa regler praktiskt innebär för olika verksamheter.:

Gällande regler enligt skollag och diskrimineringslag

 • Plan mot kränkande behandling
 • Förebyggande arbete
 • Anmälningsskyldighet
 • Skyldighet att utreda o vidta åtgärder, uppföljning m.m.
 • Kortare avstängning o förflyttning av elever som kränker
 • Andra ingripanden mot elever
 • Samarbete mellan lärare, elevhälsa, vårdnadshavare m.fl.
 • Anmäla till BEO/Skolinspektionen.
 • Sekretess vid ärenden om kränkande behandling

Nyheter:

  • Vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om lärares möjlighet att fysiskt ingripa mot elev”
  • Aktuella reformer och praxis

Föreläsare: Mikael Hellstadius

Datum och tid: 26 oktober 2021, kl. 9:30-14:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar kursen?
Pris: 2 950:-. Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!
Kan jag betala med faktura?
Det går bra att betala med faktura. Ange fakturaadress och referensnummer.
Vad finns det för nyheter in kursen?
Vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om lärares möjlighet att fysiskt ingripa mot elev samt aktuella reformer och praxis.

Börja nu!