W8jliqj5teuhtkzoosec

Nya krav för att få driva fristående skolor och förskolor

Stockholm den 21 november 2019

Stockholm den 21 november 2019

Från och med den 1 januari 2019 gäller utökade krav för att få driva fristående skolor eller förskolor. Dessa krav gäller såväl för befintliga verksamheter som vid tillståndsprövning för nya verksamheter. Alla med väsentligt inflytande hos en fristående huvudman, t.ex. styrelseledamöter och motsvarande, måste då uppfylla krav på insikt i gällande föreskrifter, i övrigt vara lämplig som huvudman samt även ha ekonomiska förutsättningar att följa gällande regelverk. Dessa krav gäller även nya styrelseledamöter m.fl. De nya reglerna innebär kraftigt utökade krav på många personer som kan anses ha ett väsentligt inflytande hos en huvudman för fristående skola eller förskola.

Vid utbildningen kommer de nya kraven gås igenom med fokus på vad de praktiskt kommer innebära för olika verksamheter. Utbildningen omfattar också en genomgång av de regler som de med väsentligt inflytande behöver ha insikt i. Bl.a. kommer följande områden tas upp:

  • Generella krav på huvudmannen enligt skollagen
  • Skolans värdegrund och grundläggande principer enligt skollagen
  • Elevers rätt till utbildning i olika skolformer
  • Rätten till stöd i olika skolformer
  • Ingripanden mot barn och elever
  • Offentlighet och sekretess
  • Personuppgiftshantering enligt GDPR
  • Grundläggande krav avseende arbetsmiljö och arbetsrättDin föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.
Datum och tid: 21 november 2019, kl. 09:00-16:00
Pris: 3 950 kronor exkl. moms. I priset ingår lunch, fika och dokumentation.Kursens innehåll


  First Section
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Vanligt förekommande frågor


Får man rabatt om man är flera?
Går 4 betala för 3! För offert, kontakta [email protected]
Hur betalar jag kursen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!