Kränkande särbehandling Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet

Författare: Richard Mårtensson Cecilia Malm

Hanteringen av kränkande särbehandling på arbetsplatser riskerar i dag att vara rättsligt osäker. Det beror på att det inte är tydligt hur arbetsgivare ska tolka lagstiftningen. I Kränkande särbehandling presenterar författarna en modell för att utreda misstänkta fall av kränkande särbehandling på ett grundligt sätt och med en rättssäker metodik med utgångspunkt i arbetsmiljöföreskriftens regelverk. Boken tar bland annat upp frågor kring vilka krav lagstiftningen ställer på såväl metodik som genomförande, samt beviskrav och bevisvärdering. Läsaren får handfasta råd om och genomgång av bland annat:

• hur bedömningen av huruvida något är kränkande särbehandling kan göras
• när en arbetsgivare ska genomföra en utredning om kränkande särbehandling
• när det kan finnas skäl att inte inleda en utredning om kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling riktar sig till yrkesverksamma som hanterar arbetsmiljöfrågor, till exempel chefer, personer som arbetar med HR, fackligt förtroendevalda, jurister och företagshälsovårdspersonal. Den vänder sig också till studerande inom arbetsmiljöområdet.

Författare: Richard Mårtensson och Cecilia Malm
ISBN: 9789144133683
Utgivningsår: 2019
Artikelnummer: 40426-01
Upplaga: Första
Sidantal: 234


Börja nu!