Krisen inifrån

Författare: Mats Heide Charlotte Simonsson

Den här boken är den första som handlar om intern kriskommunikation. Författarna introducerar och diskuterar kriskommunikation utifrån ny forskning. De belyser sina resonemang med empiriskt material från ett forskningsprojekt vid Skånes universitetssjukhus, men exemplen har en allmän karaktär och är giltiga för olika slags organisationer. Boken ger svar på frågor som:

• Hur gör man för att uppmärksamma risker och misstag som kan leda fram till en organisationskris?
• Hur hanterar medarbetare den dubbla rollen som både mottagare av information och sändare av budskap till externa aktörer under en kris?
• Vilken betydelse har ledarskap och medarbetarskap för krishanteringen?
• Hur skapas de bästa förutsättningarna för lärande efter en kris?

Bokens målgrupp är i första hand studenter i kommunikationsämnen vid universitet och högskolor, men boken är givande för alla med intresse för organisationskriser, kommunikation och ledarskap, samt för praktiker som berörs av och arbetar med krishantering och kriskommunikation.

Författare: Mats Heide och Charlotte Simonsson

ISBN: 9789144109428
Utgivningsår: 2016
Artikelnummer: 39043-01
Upplaga: Första
Sidantal: 224


Börja nu!