Kulturarv i förändring

Författare: Lizette Gradén Tom O'Dell

Denna bok undersöker hur kulturarv skapas, i naturlandskap och i stora och små museer i Norden och Nordamerika. Nio forskare inom etnologi, skandinavistik och folkminnesforskning visar utifrån sitt etnografiska fältarbete hur kulturarv formas och omformas i dynamiska processer över tid.

Kulturarv formas i nuet, men bygger på det förflutna och besitter kraften att både göra motstånd och staka ut förändringar för framtiden. Författarna visar att kulturarv är något som människor och institutioner skapar, men också något som förändrar kulturskaparnas självuppfattning när de tar ställning till nya former av kulturarv: Vad ska betraktas som ett kulturarv? Av vem? För vem? Och för vilka syften?

Kulturarv i förändring vänder sig till studenter i etnologi och kulturvetenskap, till verksamma inom museer och kulturminnesvård, samt till övriga som intresserar sig för frågor om vad kulturarv är och hur det förändras.

Författare: Lizette Gradén och Tom O´Dell

ISBN: 9789144138459
Utgivningsår: 2020
Artikelnummer: 40945-01
Upplaga: Första
Sidantal: 224


Börja nu!