Kurs i skolskjutbyråkrati & juridik

21/11, 23/11

Kurs i skolskjutbyråkrati & juridik

Oavsett om du är en helt ny eller erfaren handläggare behöver kunskap, likt en kniv, slipas lite då och då. Svenskt Skolskjutsforum håller öppna digitala utbildningar som riktar sig till både nya och erfarna handläggare några gånger per år.

Exempel på frågor som kursen svarar på

 • Vad är egentligen "skolskjuts"? Kursledaren går igenom begreppet, juridiken och de vanliga fallgroparna.
 • Skollagen reglerar vem som har rätt till skolskjuts, men vad innebär det egentligen? Kursledaren bryter upp paragraferna i olika sektioner och går igenom innebörden steg för steg.
 • Kommunen får bestämma vilket avstånd som ska ge skolskjuts enligt Skollagen, men hur resonerar domstolarna med mätningen?
 • Hur ska en handläggare resonera när det kommer in en ansökan om skolskjuts med funktionsnedsättning som grund? Vi reder ut vanliga misstag.
 • Vad gäller för elever med växelvis boende? (Det kan bli dyrt!)
 • Vald skola, garantiskola, skolskjutskola. Kärt barn har många namn. Oavsett begrepp är det avgörande för hur en handläggare ska bedöma rätten till skolskjuts och hur detta ska motiveras.
 • Överklagandeprocessen, vad bör du alltid ha i åtanke?
 • I Skollagen står det att "hemkommunen" ska anordna skolskjuts. Men vad betyder det och vad finns det för undantag?
 • Det finns många olika sätt en kommun internt och ibland tillsammans med ett länstrafikbolag kan organisera sig. Vi går igenom de vanligaste uppdelningarna och ger en bild av för- respektive nackdelar.
 • Bland det svåraste som finns inom skolskjutsbedömning är bedömningen av trafiksäkerhet. Vi går igenom övergripande praxis och problematiserar.
 • Skiljelinjen mellan skolskjuts och färdtjänst förklaras.
 • Givetvis kommer det också finnas möjlighet för deltagare att ställa frågor och få svar under kursens gång.

Pris

5 990kr ex moms (digitalt)

Datum

Kurs i skolskjutbyråkrati & juridik. Öppen kurs fördelad på två halvdagar.

21 nov kl. 9-12
23 nov kl. 13-17

Föreläsare

Martins akademiska bakgrund är pol. kand. samt pol. master i offentlig förvaltning med ett kompletterande diplom i civil-ekonomi. Han har arbetat som skol-ekonom, verksamhetsutvecklare med fokus på skolskjuts, skolskjutshandläggare och projektledare. Sedan årsskiftet 2020/2021 har han arbetat som projektledare för skolskjutsfrämjande insatser hos Forsler & Stjerna på nationell nivå, där han bland annat har hjälpt företagets kunder med skolskjutsjuridik. Med sin breda erfarenhet har Martin möjlighet att se helheten. Politikens logik, det juridiska ramverket, såväl som kommunens byråkratiska och ekonomiska förutsättningar, påverkar skolskjutsprocesserna. För att lösa svåra problem är det viktigt att alla pusselbitar faller på plats för att få en bra lösning."

Anmälan

[email protected]


Din föreläsare


Martin Fagerberg
Martin Fagerberg

Kursen är ej öppen för registrering