Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

En utvecklingsdag kring kraven i SOSFS 2011:9 avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten inklusive avvikelsehantering och tillämpning av lex Sarah samt visning av Infosoc rättsdatabas. Det här är en fysisk utbildning som innehåller en lättförståelig och konkret genomgång av de krav som framgår av SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt av SOSFS 2011:5 om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Utbildningen riktar sig till socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Fysisk utbildning efter önskemål från kund.


Din föreläsare


Ylva Florin-Holmsten
Ylva Florin-Holmsten
Ylva Florin – Holmsten driver Fortsätt Växa AB. Det är ett utvecklingsföretag inom socialtjänstområdet. Med mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården som utredare, kurator, arbetsledare, metodutvecklare, strateg och tillsynsinspektör kan Ylva bidra till utveckling i verksamhet och hos personal inom socialtjänstområdet.

Kanske är du också intresserad av:Lex Sarah
Systematiskt arbete för att motverka missförhållanden inom socialtjänsten
Ylva Florin-Holmsten
796 kr
Implementering av Barnkonventionen
Marie Lundin Karphammar
216 kr
Barnets rättigheter - Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning
Eva Segerström
228 kr
Personlig assistans i LSS - sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt
Staffan Olsson
216 kr

Orginalpris:


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
Kontakta [email protected] för offert.
Hur betalar jag kursen?
Man betalar vanligtvis via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Kursen är ej öppen för registrering