Lex Sarah

Systematiskt arbete för att motverka missförhållanden inom socialtjänsten

   Visa introduktionsvideo

Var och en som arbetar inom socialtjänstens verksamhet omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah när det gäller missförhållanden i den egna verksamheten. I denna webbutbildning reder Ylva Florin-Holmsten ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. På ett användarvänligt och enkelt sätt kan du genomgå webbutbildningen i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Filmen är uppdelad i fyra avsnitt med efterföljande kunskapsfrågor efter varje del. Beräknad tidsåtgång är ca 30 minuter.
Efter genomgången kurs får du som deltagare ett intyg på att du känner till Lex Sarah och dess innehåll.


Din föreläsare


Ylva Florin-Holmsten
Ylva Florin-Holmsten
Ylva Florin – Holmsten driver Fortsätt Växa AB. Det är ett utvecklingsföretag inom socialtjänstområdet. Med mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården som utredare, kurator, arbetsledare, metodutvecklare, strateg och tillsynsinspektör kan Ylva bidra till utveckling i verksamhet och hos personal inom socialtjänstområdet.

Utbildningens innehåll


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Bakgrund och syfte med lex Sarah
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Rapporteringsskyldighet
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Vad är ett missförhållande?
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig
  Utreda och avhjälpa missförhållanden
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar utbildningen?
Du får tillgång till webbutbildningen i 6 månader.
Får man rabatt om man är flera?
Är ni fler som vill gå utbildningen, sjunker priset. Hör av dig till [email protected] för en offert.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar via faktura, då hör ni av er till mark[email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.
Priser
Alla priser på vår utbildningssida är exklusive moms.

Börja nu!