LSS i ljuset av barnkonventionen - 16 september

Kursen handlar om socialtjänstens beslutsfattande gällande barns rättigheter i ljuset av barnkonventionen.

LSS i ljuset av barnkonventionen - 16 september

Sedan barnkonventionen trädde i kraft som svensk rätt innebär det vissa svårigheter i socialtjänstens beslutsfattande. Kursen handlar om socialtjänstens beslutsfattande gällande barns rättigheter i ljuset av barnkonventionen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom socialtjänsten och som önskar en genomgång av barnkonventionen med fokus på målgruppen inom LSS och de insatser som finns i lagen. Fokus kommer att ligga dels på barnkonventionen dels bestämmelserna inom LSS. Vi kommer under kursens gång gå igenom verklighetsbaserade fallexempel utifrån de olika insatserna.

Tid och plats

Livesänd kurs den 16 september klockan 09.00-14.00.

Anmälan

Anmäl dig senast 9 september. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss via [email protected] eller 036-307900.

Pris

3 700 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. Betalning sker via faktura.

Programpunkter


 • Barnkonventionen i ljuset av LSS
 • Diskussion och fallexempel kring insatserna
 • Hur gör vi om barnet och vårdnadshavaren tycker olika?
 • Vad bör vi tänka på när vi hämtar in barnets åsikt och ger information till barnet?
 • Vilken information ska barnet ta del av
 • Barnperspektivet i förhållande till vårdnadshavarnas rätt
 • Motstridiga intressen
 • Barnperspektivet och insatserna i LSS till exempel avlösarservice, KTT, korttidsboende och 9 § p. 8
 • Barnkonsekvensanalys - dess innehåll och när bör den göras?
 • Genomgång av aktuell rättspraxis och JO-avgöranden
 • Deltagarnas egna frågor och diskussioner

Föreläsare

Utbildningen hålls av juristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden och har arbetat som handläggare, chefer och kommunjurister. De undervisar på socionomprogrammet i ämnet socialrätt på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta oss på telefon: 036-307900 eller e-post [email protected]


Din föreläsare


Soclex
Soclex

Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad startade SocLex AB 2019 och har sedan dess tillhandahållit många utbildningar, handledningar och juridiska rådgivningar till olika verksamheter inom socialtjänsten. SocLex AB:s utbildningar fyller en viktig funktion till att förstå de juridiska frågorna i det praktiska arbetet.

Beatrice och Katarina har båda högskoleexamina i social omsorg och i juridik och undervisar på högskolor och universitet i allmän och speciell förvaltningsrätt.