Människa och miljö

Författare: Christel Persson

Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi. Boken ger läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och konsumtion samt hållbara lösningar. Kopplat till varje kapitel finns avsnitt som ger vägledning i att söka och kritiskt granska information. I en fördjupande del av boken ges läsaren ytterligare kunskap om informationssökning, källkritik och enklare referenshantering. Detta gör boken till ett utmärkt verktyg för rapportskrivning och genomförande av projektarbeten inom miljöområdet på olika nivåer. Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt vänder sig till dig som studerar på utbildningar inom miljö- och landskapsvetenskap, skogs- och lantbruksvetenskap, ekonomi och samhällsplanering. Den riktar sig även till dig som arbetar praktiskt med klimat- och miljöfrågor samt Agenda 2030 inom företag, kommuner och myndigheter. Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt utgör en starkt reviderad utgåva av Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv från 2010.

Författare: Christel Persson

Christel Persson är docent i naturvetenskapernas didaktik med inriktning mot hållbar utveckling. Hon är verksam inom avdelningen för miljö- och biovetenskap vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsfokus utgörs av System Jorden (Earth System Science), ett pedagogiskt verktyg för undervisning inom hållbar utveckling på universitets- och högskolenivå. Hon har tillsammans med sin far Torsten Persson (1938-2013) författat flera läroböcker inom miljövetenskap och hållbar utveckling.

ISBN: 9789144121734
Utgivningsår: 2003
Revisionsår: 2019
Artikelnummer: 31146-03
Upplaga: Tredje
Sidantal: 350


Börja nu!