Miljöbedömningar - i miljöbalken

Författare: Annika Ryegård Ann Åkerskog

Vad ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innehålla? Varför behövs det alternativ i en miljöbedömning? Den här boken ger dig en introduktion till vad miljöbedömning är. Den beskriver hur de olika stegen i miljöbedömningsprocessen går till och vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

Eftersom miljöbedömningen är en lagstadgad process som krävs i komplexa planerings- och prövningssituationer finns många hänvisningar till lagar i texten. Boken ger också en orientering i hur miljöbedömningar kan integreras i demokratiska processer och hur den ger en grund för att fatta informerade beslut. Boken är avsedd som kurslitteratur vid högskolans kurser i ämnet, men vänder sig även till yrkesverksamma som en introduktion och vägledning till miljöbedömning.

Boken behandlar bland annat följande områden: Grundläggande arbetssätt i miljöbedömningar Strategisk miljöbedömning Specifik miljöbedömning Samordning mellan strategisk och specifik miljöbedömning Olika roller i miljöbedömningar


Författare: Annika Ryegård och Ann Åkerskog

Börja nu!