Miljökommunikation

Författare: Lars Hallgren Magnus Ljung

I Miljökommunikation – Aktörssamverkan och processledning hävdas att kommunikationen är en väsentlig del i hanteringen av miljöfrågor och naturresurser och att hanteringens framgång är beroende av hur kommunikationen fungerar. Boken ger läsaren förståelse för vad som sker i kommunikationen mellan människor som hanterar en miljö- eller naturresursfråga. Den vill också visa på vägar att omsätta sin förståelse i handling. Ambitionen gäller såväl teori som praxis, som inte bör sättas som varandras motsatser, utan snarare som aspekter av samma sak. Boken vänder sig både till studerande som förbereder sig för en yrkesroll som miljökommunikatör och till dem som redan arbetar med miljörelaterat förändringsarbete.


Författare: Lars Hallgren och Magnus Ljung

Lars Hallgren är agronomie doktor och lektor i miljökommunikation vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Lars forskning handlar om att förstå sig på konflikt och samverkan inom naturresurshanteringens olika områden såsom vattenhantering, samhällsplanering, viltförvaltning, naturvård och friluftsliv. Från tid till annan arbetar Lars också praktiskt som konsult i konflikthanteringsärenden med att underlätta kommunikationen mellan de inblandade.

Magnus Ljung är agronomie doktor och statskonsulent vid SLU-omvärld. Han forskar och undervisar om samverkan, processledning och rådgivning inom lantbruket.

Börja nu!