Nedsatt beslutsförmåga - rätt, riktlinjer och praktik

Författare: Lottie Giertz Titti Mattsson Angelika Thelin

Nedsatt beslutsförmåga på grund av kognitiv funktionsnedsättning är något som kan drabba alla och envar som följd av en skada eller sjukdom. I den här boken behandlas begreppet nedsatt beslutsförmåga, relevant lagstiftning samt riktlinjer inom området. Boken belyser de utmaningar som lagstiftningens intentioner om individens självbestämmande, integritet och delaktighet innebär när du möter en person med nedsatt beslutsförmåga. Den ger inga slutgiltiga svar på hur dessa dilemman ska lösas, utan erbjuder kunskap som behövs för att kunna reflektera kring frågor när det gäller att nå bästa möjliga lösning i varje enskild situation. Flera exempel från praktiken visar på utmaningar och möjligheter när det gäller att stödja beslutsförmågan. Dessutom ingår ett arbetsmaterial som kan inspirera till reflekterande samtal. Nedsatt beslutsförmåga – rätt, riktlinjer och praktik vänder sig till studerande på utbildningar som i någon del behandlar mötet med personer med nedsatt beslutsförmåga. Den kan även vara till nytta för exempelvis anhöriga och yrkesverksamma inom socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård och därtill även gode män, förvaltare, överförmyndare, jurister och lärare.

ISBN: 9789144141541
Utgivningsår: 2021
Artikelnummer: 43464-01
Upplaga: Första
Sidantal: 272


Författare: Lottie Giertz, Titti Mattsson, Angelika Thelin

Börja nu!