Nya krav för att få driva fristående skolor och förskolor

Webbutbildning den 6 oktober 2021

Från och med den 1 januari 2019 gäller utökade krav för att få driva fristående skolor eller förskolor. Dessa krav gäller såväl för befintliga verksamheter som vid tillståndsprövning för nya verksamheter. Alla med väsentligt inflytande hos en fristående huvudman, t.ex. styrelseledamöter och motsvarande, måste då uppfylla krav på insikt i gällande föreskrifter, i övrigt vara lämplig som huvudman samt även ha ekonomiska förutsättningar att följa gällande regelverk. Dessa krav gäller även nya styrelseledamöter m.fl. De nya reglerna innebär kraftigt utökade krav på många personer som kan anses ha ett väsentligt inflytande hos en huvudman för fristående skola eller förskola. Vid utbildningen kommer de nya kraven gås igenom med fokus på vad de praktiskt kommer innebära för olika verksamheter. Utbildningen omfattar också en genomgång av de regler som de med väsentligt inflytande behöver ha insikt i. Bl.a. kommer följande områden tas upp:

  • Generella krav på huvudmannen enligt skollagen
  • Skolans värdegrund och grundläggande principer enligt skollagen
  • Elevers rätt till utbildning i olika skolformer
  • Rätten till stöd i olika skolformer
  • Arbetet mot kränkande behandling
  • Ingripanden mot barn och elever
  • Offentlighet och sekretess
  • Personuppgiftshantering enligt GDPR

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Datum och tid: 6 oktober 2021, kl. 9:30-14:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
Pris: 2 950:-. Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!
Hur anmäler jag mig?
Anmälan till [email protected] Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH referensnummer.
Jag vill betala mot faktura, hur gör jag?
Hör av dig till [email protected] eller 036-30 79 00, så löser vi det.

Börja nu!