Offentlighet och sekretess i förskola och skola

Webbutbildning den 31 maj 2022

Offentlighet och sekretess i förskola och skola

Webbutbildning den 31 maj 2022

I den här utbildningen gör vi en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut och vad det innebär i praktiken. Fokus riktas på hur verksamheterna praktiskt bör hantera olika knepiga situationer. Stort utrymme ges för deltagarnas egna frågeställningar.

Följande områden tas upp:

  • Vad är en allmän handling och vad innebär det?
  • Registrering, diarieföring och arkivering
  • Vilka sekretessregler finns för förskola och skola och när ska de tillämpas?
  • Vilka sekretessbrytande bestämmelser finns och när kan sådana bli aktuella?

Några av de frågor och begrepp som berörs är:

  • Uppgifter i betyg, åtgärdsprogram m.m.
  • Vårdnadshavare/icke vårdnadshavare
  • Myndighet/verksamhetsområde
  • Fotografering/bilder på hemsidor/elever med skyddad ID

Dessutom aktuella reformer och praxis på området.

Den 1 juli 2018 började nya regler om obligatorisk överlämnandedokumentation att gälla. Reglerna innebär att avlämnande skola, från och med förskoleklass till och med gymnasiet, till mottagande skola ska lämna dokumentation som kan underlätta skolbytet för eleven. I samband med detta överlämnande kan ofta frågor om sekretess aktualiseras och de nya reglerna kommer diskuteras vid utbildningen.

Under våren 2018 lämnade regeringen ett förslag om införande av offentlighetsprincipen för fristående skolor. Detta förslag har dock ännu inte lett till lagstiftning.

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)

Datum och tid: Webbutbildning den 31 maj 2022, kl. 9:30-14:00

Pris: 3 250:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius

Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna)


Vanligt förekommande frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Börja nu!