Överförmyndarens ABC

Nybörjarutbildning för dig som arbetar med överförmyndarverksamhet

Lär dig grunden för överförmyndarverksamheten genom denna webbutbildning. Där går vi under två dagar igenom det grundläggande i överförmyndarverksamheten. Denna utbildning sker på grund av rådande omständigheter på webben. Antalet deltagare sätts till 20 st per tillfälle för att kunna upprätthålla kvalitén. Som ny hos överförmyndaren kommer man att ”bombarderas” med mycket information och kommer också att få ta del av mycket åsikter om tingens ordning. Då är det extra viktigt att veta vad som hör till lag och andra rättskällor. Regelverket kommer därför att gå som en röd tråd genom utbildningen. Efter genomgången kurs kommer du att hitta rätt i föräldrabalken och andra relevanta författningar även om du inte är jurist.

Observera att denna kurs riktar sig i första hand till dig som inte varit så länge i verksamheten och inte gått någon tidigare nybörjarutbildning. Men även du som är lite mer erfaren kan ha nytta av denna utbildning, eftersom den tar upp de flesta regler som man träffar på i den löpande verksamheten. Dessutom ingår ett gediget kursmaterial som man kan ha direkt nytta av i sitt dagliga arbete.

Innehåll

• Överförmyndarens uppdrag
• Gemensamma bestämmelser för ställföreträdare
• Godmanskap/Förvaltarskap
• Förmynderskap • Ansökningsärenden
• Redovisning och granskning
• Arvoden
• Tillfälliga godmanskap
• Godmanskap för ensamkommande
• Framtidsfullmakter och anhörigbehörighet

I dokumentationen ingår:

• Föräldrabalken och övriga för överförmyndaren relevanta författningar.
• Förvaltningslagen för överförmyndare.
• Framtidsfullmakter och anhörigbehörighet
• Åhörarkopior på alla bilder som visas under utbildningen.
• Allt det ovanstående även digitalt
• Boken ”Gode mannens ABC”
• Boken ”God man, förvaltare och förmyndare” Allt det ovanstående kommer att skickas till kursdeltagarna i god tid innan kursstart.

För vem?

Utbildningen riktar sig dels till dig som arbetar som tjänstemän i den dagliga överförmyndarverksamheten och som inte har så mycket erfarenhet. Utbildningen riktar sig också till förtroendevalda som är inne på sin första mandatperiod. Alla intresserade är dock givetvis välkomna.

Program Dag 1 och 2

09.00 Kursen börjar
10.00
Paus
10.20 Kursen fortsätter
12.00 Paus
13.00 Kursen fortsätter
14.30 Paus
14.50 Kursen fortsätter
16.00 Kursen slut

Kurstillfällen att välja på höst/vinter 2020-21:

Kurstillfälle 4: torsdagen den 11 februari kl 09.00 och avslutas fredagen den 12 februari kl 16.00.
Sista anmälningsdag: Måndagen den 1 februari

Pris

För denna tvådagarsutbildning med tillhörande gedigen dokumentation betalar du 3.900 kr + moms.

Anmälan

Till e-postadress [email protected] med angivande av:

• Kurstillfälle:
• Namn på deltagare:
• Kommun (eller annan organisation):
• Telefon nr:
• Faktureringsadress: (glöm inte alla uppgifter för e-faktura om din kommun kräver det).

Bekräftelse sänds via e-post senast en vecka efter anmälan. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Antalet deltagare är begränsat (20 st per tillfälle). Fri avanmälan till sista anmälningsdag. Anmälan är sedan bindande. Platsen kan förstås överlåtas på annan person.Din föreläsare


Jan Wallgren
Jan Wallgren

Kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan). Jan Wallgren är Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare av gode män och överförmyndare.


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar webbutbildningen?
För denna tvådagarsutbildning med tillhörande gedigen dokumentation betalar du endast 3.900 kr + moms.
Vem riktar sig webbutbildningen till?
Utbildningen riktar sig dels till dig som arbetar som tjänstemän i den dagliga överförmyndarverksamheten och som inte har så mycket erfarenhet. Utbildningen riktar sig också till förtroendevalda som är inne på sin första mandatperiod. Alla intresserade är dock givetvis välkomna.
Hur anmäler man sig?
Skicka ett mail med anmälan till [email protected]

Kursen är ej öppen för registrering