Överförmyndarens ABC

Nybörjarutbildning för dig som arbetar med överförmyndarverksamhet

Nybörjarutbildningar för dig inom överförmyndarverksamheten

Lär dig grunden för överförmyndarverksamheten på WJ konsults populära utbildning Överförmyndarens ABC. Ta chansen att bli utbildad av landets ledande expert på området. Jan Wallgren är författare till Gode Mannens ABC (handbok för gode män och förvaltare) medförfattare till Överförmyndarpraktikan (handbok för överförmyndare), medförfattare till God man, förvaltare och förmyndare (handbok för tingsrätterna) och författare till Ställföreträdarskap (handbok för socialtjänsten).

Eftersom det under 2023 är en ny mandatperiod kommer kurserna denna gång skräddarsys och blir inte exakt likadana för förtroendevalda respektive tjänstemän. Du som är förtroendevald kommer att få lära dig extra mycket om nämndens arbete och organisation/budget/verksamhetsuppföljning. För dig som är tjänsteman kommer utbildningen att rikta in sig mer på handläggningen. Alla kommer att få det trevligt. Med WJ blir det aldrig tråkigt och föreläsarna kommer inte att hålla inne med sina åsikter. Ett allvarligt ämne serveras med glimten i ögat.

Under två dagar går vi igenom det grundläggande. Som ny hos överförmyndaren kommer man att ”bombarderas” med mycket information och kommer också att få ta del av mycket åsikter om tingens ordning. Då är det extra viktigt att veta vad som hör till lag och andra rättskällor. Regelverket kommer därför att gå som en röd tråd genom utbildningen.

Observera att denna kurs riktar sig i första hand till dig som inte varit så länge i verksamheten och inte gått någon tidigare nybörjarutbildning. Men även du som är lite mer erfaren kan ha nytta av denna utbildning, eftersom den tar upp de flesta regler som man träffar på i den löpande verksamheten. Dessutom ingår ett gediget kursmaterial som man kan ha direkt nytta av i sitt dagliga arbete.

I dokumentationen ingår:

 • Digitalt
 • Föräldrabalken och övriga för överförmyndaren relevanta författningar
 • Förvaltningslagen för överförmyndare
 • Framtidsfullmakter och anhörigbehörighet
 • Åhörarkopior på alla bilder som visas under utbildningen
 • Flera 100 dokumentmallar för överförmyndarverksamheten
 • Papper
 • Boken ”Gode mannens ABC” senaste upplagan
 • Lagtextkompendium
 • Åhörarkopior

Kurstillfällen vintern 2023:

Nybörjarkurs för överförmyndare och ledamöter i överförmyndarnämnd

18-19 januari 2023 Digitalt, på Zoom eller Teams
Anmälan: [email protected]

24-25 januari 2023 Hotell Winn i Haninge
Anmälan: [email protected]

6-7 mars 2023 Hotell Winn i Haninge
Anmälan: [email protected]

Nybörjarkurs för tjänstemän och operativt arbetande överförmyndare

1-2 februari 2023, Scandic Crown Hotell, Göteborg
Anmälan: [email protected]

7-8 februari Digitalt, på Zoom eller Teams
Anmälan: [email protected]

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 27 december 2022.

Kursavgift liveevent: 5 300 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch, kaffe och 1 middag.
Kursavgift tillfället 7-8 februari på webben: 4 000 kr (exkl. moms). I avgiften ingår endast den digitala dokumentationen.

OBS !! Logi ingår inte i kursavgiften och bokas vid behov av deltagarna själva, förslagsvis på de aktuella konferenshotellen; Winn för kurserna i Haninge eller Scandic Crown för kursen i Göteborg.

Innehåll

Överförmyndaren

 • Gemensamma bestämmelser för ställföreträdare
 • Godmanskap/Förvaltarskap
 • Förmynderskap
 • Ansökningsärenden
 • Redovisning och granskning
 • Arvoden
 • Tillfälliga godmanskap
 • Godmanskap för ensamkommande barn
 • Framtidsfullmakter och anhörigbehörighet
 • Förvaltningslagen för överförmyndare
 • Offentlighet- och sekretess för överförmyndare

Kursledare/föreläsare

Jan Wallgren. Tveklöst landets mest rutinerade utbildare på området. Han har under snart 30 år utbildat tusentals tjänstemän och förtroendevalda och ett oräkneligt antal gode män och förvaltare, från Kiruna till Ystad. Jan Wallgren förmedlar sina kunskaper med glimten i ögat och det brukar inte vara långt mellan skratten. Jan Wallgren har mellan 1994-2022 arbetat praktiskt med överförmyndarverksamhet och vet exakt hur verkligheten ser ut på ett överförmyndarkontor.

Emma Hellman: Emma Hellman har en mångårig erfarenhet från arbete som jurist på flera överförmyndarkontor och från kommunal förvaltning som kommunjurist. Emma har hand om avsnitten om förvaltningslagen och offentlighet- och sekretess.

För vem

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteman i den dagliga överförmyndarverksamheten och som inte har så mycket erfarenhet. Utbildningen riktar sig också till förtroendevalda som är inne på sin första mandatperiod. Alla intresserade är dock givetvis välkomna.

Program (live event)

Dag 2

08.00 Kursen börjar

09.30 Förmiddagsfika

12.00 Lunch

13.00 Kursen fortsätter

14.15 Eftermiddagsfika

16.00 Kursen slut

Dag 1

09.00 Kursen börjar

10.00 Förmiddagsfika

12.00 Lunch

13.00 Kursen fortsätter

14.30 Eftermiddagsfika

16.00 Kursen slut

19.00 Middag

Anmälan

Till e-postadress [email protected] med angivande av:

Kurstillfälle:
Namn på deltagare:
Kommun (eller annan organisation):
Telefon nr:
Faktureringsadress: (glöm inte alla uppgifter för e-faktura om din kommun kräver det).
Bekräftelse sänds via e-post senast en vecka efter anmälan.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Antalet deltagare är begränsat på live eventen.
Fri avanmälan till sista anmälningsdag. Anmälan är sedan bindande. Platsen kan förstås överlåtas på annan person.

Din föreläsare


Jan Wallgren
Jan Wallgren

Utbildare är Jan Wallgren. Tveklöst landets mest rutinerade utbildare på området. Han har under drygt 25 år utbildat tusentals tjänstemän och förtroendevalda och ett oräkneligt antal gode män och förvaltare, från Kiruna till Ystad. Jan Wallgren förmedlar sina kunskaper med glimten i ögat och det brukar inte vara långt mellan skratten. Jan Wallgren är medförfattare till Överförmyndarpraktikan och God man, Förvaltare och Förmyndare samt författare till Gode mannens ABC med tillhörande webbutbildning. Jan Wallgren har sedan 1994 arbetat praktiskt med överförmyndarverksamhet och vet hur verkligheten ser ut på ett överförmyndarkontor.


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar webbutbildningen?
För denna tvådagarsutbildning med tillhörande gedigen dokumentation betalar du 5.600 kr + moms. I avgiften ingår dokumentation, böcker, lunch, kaffe och 1 middag (12 september).
Vem riktar sig webbutbildningen till?
Utbildningen riktar sig dels till dig som arbetar som tjänstemän i den dagliga överförmyndarverksamheten och som inte har så mycket erfarenhet. Utbildningen riktar sig också till förtroendevalda som är inne på sin första mandatperiod. Alla intresserade är dock givetvis välkomna.
Hur anmäler man sig?
Skicka ett mail med anmälan till [email protected]

Kursen är ej öppen för registrering