Överförmyndarens ABC - Lär dig grunden för överförmyndarverksamheten

Nybörjarutbildning för dig som arbetar med överförmyndarverksamhet

Lär dig grunden för överförmyndarverksamheten på WJ, s populära utbildning Överförmyndarens ABC

Under två dagar går vi igenom det grundläggande i överförmyndarverksamheten på fina Scandic Infra City i Upplands Väsby. Som ny hos överförmyndaren kommer man att ”bombarderas” med mycket information och kommer också att få ta del av mycket åsikter om tingens ordning. Då är det extra viktigt att veta vad som hör till lag och andra rättskällor. Regelverket kommer därför att gå som en röd tråd genom utbildningen. När du åker hem kommer du att hitta rätt i föräldrabalken och andra relevanta författningar även om du inte är jurist.

I den gedigna dokumentationen ingår:

Digitalt

 • Föräldrabalken och övriga för överförmyndaren relevanta författningar.
 • Förvaltningslagen för överförmyndare.
 • Framtidsfullmakter och anhörigbehörighet
 • Åhörarkopior på alla bilder som visas under utbildningen.
 • Flera 100-tals dokumentmallar för överförmyndarverksamheten
 • Filmer med utbildningen anpassade för tjänstemän respektive förtroendevalda (under begränsad tid efter kursen).

Papper

 • Boken Gode Mannens ABC
 • Boken ”Ställföreträdarskap”
 • Åhörarkopior och lagtextkompendium

Kurstillfälle Våren 2024:

Den 18-19 mars 2024 på Hotell Scandic Infra City i Upplands Väsby.

Kursen börjar måndagen den 18 mars 2024 kl 09.00 och avslutas tisdagen den 19 mars kl 16.00.

Sista anmälningsdag: fredagen den 16 februari 2024.

Kursavgift 6 000 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, böcker, lunch, kaffe och 1 middag (18 mars).

OBS !! Logi ingår inte i kursavgiften och bokas av deltagaren själv vid behov.

Innehåll

Överförmyndarens uppdrag

Beslut och ärendehandläggning

Sekretess

 • Gemensamma bestämmelser för ställföreträdare
 • Godmanskap/Förvaltarskap
 • Förmynderskap och barnärenden
 • Ansökningsärenden
 • Redovisning och granskning
 • Arvoden
 • Tillfälliga godmanskap
 • Godmanskap för ensamkommande
 • Framtidsfullmakter och anhörigbehörighet

Kursledare

Utbildare är Jan Wallgren. Tveklöst landets mest rutinerade utbildare på området. Han har under snart 30 år utbildat tusentals tjänstemän och förtroendevalda och ett oräkneligt antal gode män och förvaltare, från Kiruna till Ystad. Jan Wallgren förmedlar sina kunskaper med glimten i ögat och det brukar inte vara långt mellan skratten. Jan Wallgren är medförfattare till böckerna Överförmyndarpraktikan och God man, Förvaltare och Förmyndare samt författare till Gode mannens ABC och boken Ställföreträdarskap. Jan Wallgren arbetade 1994-2022 som chef inom överförmyndarverksamheten och vet exakt hur verkligheten ser ut på ett överförmyndarkontor.

För vem

Denna kurs riktar sig i första hand till dig som inte varit så länge i överförmyndarverksamheten och inte gått någon tidigare nybörjarutbildning. Men även du som är mer erfaren kan ha nytta av denna utbildning, eftersom den tar upp de flesta regler som man träffar på i den löpande verksamheten.


Program

Måndagen den 18 mars

09.00 Kursen börjar

10.00 Förmiddagsfika

12.00 Lunch

13.00 Kursen fortsätter

14.30 Eftermiddagsfika

17.00 Kursen slut

19.30 Middag

Tisdagen den 19 mars

08.00 Kursen börjar

09.30 Förmiddagsfika

12.00 Lunch

13.00 Kursen fortsätter

14.15 Eftermiddagsfika

16.00 Kursen slut

Anmälan

Maila din anmälan till [email protected] med angivande av:

Kurstillfälle:

Namn på deltagare:

Kommun (eller annan organisation):

Telefon nr:

Faktureringsadress: (glöm inte alla uppgifter för e-faktura om din kommun kräver det).

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Antalet deltagare är begränsat.

Fri avanmälan till sista anmälningsdag. Anmälan är sedan bindande. Platsen kan förstås överlåtas på annan person.


Din föreläsare


Jan Wallgren
Jan Wallgren

Utbildare är Jan Wallgren. Tveklöst landets mest rutinerade utbildare på området. Han har under drygt 25 år utbildat tusentals tjänstemän och förtroendevalda och ett oräkneligt antal gode män och förvaltare, från Kiruna till Ystad. Jan Wallgren förmedlar sina kunskaper med glimten i ögat och det brukar inte vara långt mellan skratten. Jan Wallgren är medförfattare till Överförmyndarpraktikan och God man, Förvaltare och Förmyndare samt författare till Gode mannens ABC med tillhörande webbutbildning. Jan Wallgren har sedan 1994 arbetat praktiskt med överförmyndarverksamhet och vet hur verkligheten ser ut på ett överförmyndarkontor.


Vanligt förekommande frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Kursen är ej öppen för registrering