Överförmyndarnyheter 2021

Årets absolut nödvändigaste kurs för alla som arbetar med överförmyndarverksamhet

Välkomna till överförmyndarnyheter 2021. För trettonde året i rad håller Wallgren Juridik denna populära kompetenshöjande utbildning för överförmyndare och alla andra berörda såsom ledamöter i överförmyndarnämnder och givetvis också tjänstemän. Som värdar för kursen står Jan och Eva Wallgren. Tillsammans har de över 50 års erfarenhet av arbete på ett överförmyndarkontor. Jan Wallgren är en av författarna till Överförmyndarpraktikan, författare till Gode Mannens ABC samt medförfattare till handboken för tingsrätterna i överförmyndarärenden, God man, förvaltare och förmyndare samt kommentarer till anhörigbehörighet och framtidsfullmakter. Vi har både juridiken och praktiken. Vi kan sätta in rättsfall och andra nyheter i sitt sammanhang och förklara hur de påverkar den dagliga verksamheten.

Innehåll

• Nyheter

Domstolarna och JO har som vanligt varit på bettet under 2020. Efter den här genomgången av nya domstolsavgöranden, JO-beslut, lagförarbeten mm är åhöraren ”up to date” inom överförmyndarjuridiken. En uppdaterad överförmyndare är en bra överförmyndare. Även denna gång har vi sorterat rättsfallen i olika ämnesområden. Presentationen av respektive område kommer att inledas med en kortare genomgång av regelverket och följas av de nya rättsfallen. Det bör röra sig om i runda slängar 200 rättsfall som kommer att behandlas mer eller mindre ingående. Därutöver hade vi tänkt att gå igenom Ställföreträdarutredningen som skulle redovisats den 24 februari 2021. Den verkar dock bli så försenad att vi får sätta in reservtemat ”Överförmyndaren och socialtjänsten”.

• I dagsläget finns rättsfall på följande områden:

• Fullmakt vid förvaltarskap
• Samtycke till ställföreträdare
• Medicinska förutsättningar för ställföreträdarskap
• Omfattningen av ställföreträdarskap
• Principen om minsta ingripande åtgärd
• Förutsättningar för förvaltarskap
• Förvaltarens behörighet
• Alternativ till godmanskap och förvaltarskap
• Anhörigbehörighet
• Ställföreträdarens lämplighet
• Entledigande av ställföreträdare
• Rekrytering av ställföreträdare
• Arvodering av ställföreträdare
• Gåvor
• Vitesärenden
• Uttagsmedgivanden
• Förmynderskap
• Medförmyndare
• JO-beslut
• Utlämnande av handlingar
• Processuella frågor • mm

Därutöver:

• Genomgång av ställföreträdarutredningens (JU 2019:03) förslag till ny lagstiftning och analys av konsekvenser för överförmyndaren.
• Om ovanstående utredning skulle bli försenad (vilket den verkar bli) kommer istället ett avsnitt om ”Överförmyndaren och Socialtjänsten” att sättas in.

Pris

Kursavgift 1 900 kr (exkl. moms). I avgiften ingår digital dokumentation.

För vem

Kursen riktar sig till alla som jobbar med överförmyndarfrågor, såsom handläggare, nämndsledamöter, ensamma överförmyndare och kommunjurister. Kursen riktar sig också till tjänstemän hos länsstyrelsen som handlägger överförmyndarfrågor.

Dokumentation och länk

Deltagarna kommer att erhålla digital dokumentation med åhörarkopior, PowerPoint-presentation samt rättsfall och övrigt material. Den digitala dokumentationen kommer att skickas in efter anmälningstidens utgång. Då kommer också att länk till webbeventet att skickas ut. Vi satsar då på att använda videokonferensverktyget Teams.

Kurstillfällen 2021

Webbeventen kommer att hållas på samma tider som de tidigare aviserade och nu inställda liveeventen. Webbeventen får behålla samma namn (anges inom parantes). Anmäl dig gärna till det event som finns närmast dig geografiskt så blir det fler kända personer för dig att möta på webben. Anmälningstiden förlängs till en (1) vecka innan varje event.

Den 5 mars 2021, Webbevent, (Nässjö)
Den 12 mars 2021, Webbevent (Umeå)
Den 19 mars 2021, Webbevent, (Göteborg)
Den 26 mars 2021, Webbevent (Karlstad)
Den 30 mars 2021, Webbevent (Stockholm)
Den 9 april 2021, Webbevent (Lund)
Den 16 april 2021, Webbevent, (Borlänge)

Kursen börjar kl 09.30 och avslutas kl 16.00. Den digitala lobbyn öppnar 09.00. Efter utbildningen är föreläsaren kvar så länge det behövs för individuella frågor. Sista anmälningsdag: 1 vecka innan kursstart.

Anmälan

Anmälan sker till e-postadress [email protected] med angivande av:
• Kurstillfälle:
• Namn på deltagare:
• Deltagares telefonnummer:
• Deltagares e-postadress:
• Kommun (eller annan organisation):
• Faktureringsadress:

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Fri avanmälan t o m 15 februari 2021. Anmälan är därefter bindande men kan överlåtas på annan person.


Din föreläsare


Jan Wallgren
Jan Wallgren

Kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan). Jan Wallgren är Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare av gode män och överförmyndare.


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar webbutbildningen?
Kursavgift 1 900 kr (exkl. moms). I avgiften ingår digital dokumentation.
Vilken plattform används för webbutbildningen?
Vi kommer att använda oss av plattformen Teams. Utbildningen kommer att genomföras utan skärmdelning eller uppladdning av presentation. Föreläsaren kommer såldes att synas tydligt i bild hela tiden. Åhörarna kan följa med i utbildningen genom att antingen skriva ut åhörarkopior från den digitala dokumentationen eller att ha dessa tillgängliga på enhet (t e x telefon eller platta) vid sidan om. Vi hoppas att detta skall göra det hela så levande som möjligt. Frågor kommer att kunna ställas fortlöpande både direkt och i chatten.
Hur anmäler jag mig?
Anmäl dig genom att maila [email protected] senast 1 vecka innan kursstart. Anmäl dig gärna till det event som finns närmast dig geografiskt så blir det fler kända personer för dig att möta på webben.

Kursen är ej öppen för registrering