Överförmyndarnyheter 2023

Årets absolut nödvändigaste kurs för alla som arbetar med överförmyndarverksamhet

Välkomna till överförmyndarnyheter 2023. För femtonde året i rad håller WJ Konsult denna populära kompetenshöjande utbildning för överförmyndare och alla andra berörda såsom ledamöter i överförmyndarnämnder och givetvis också tjänstemän. Som värdar för kursen står Jan och Eva Larsdotter Wallgren. Tillsammans har de över 50 års erfarenhet av arbete på överförmyndarkontor. Jan Wallgren är en av författarna till Överförmyndarpraktikan, författare till Gode Mannens ABC samt medförfattare till handboken för tingsrätterna i överförmyndarärenden, God man, förvaltare och förmyndare samt kommentarer till anhörigbehörighet och framtidsfullmakter. Jan Wallgren är också författare till en handbok för socialtjänsten om ställföreträdarskap.

WJ har både juridiken och praktiken. Vi kan sätta in rättsfall och andra nyheter i sitt sammanhang och förklara hur de påverkar den dagliga verksamheten.

Överförmyndarnyheter 2023 kommer att hållas en gång digitalt och vid ytterligare 4 tillfällen live.

Innehåll

Nyheter. Domstolarna och JO har som vanligt varit på bettet under 2022. Efter den här genomgången av nya domstolsavgöranden, JO-beslut, lagförarbeten mm är åhöraren ”up to date” inom överförmyndarjuridiken. En uppdaterad överförmyndare är en bra överförmyndare. Även denna gång har vi sorterat rättsfallen i olika ämnesområden. Presentationen av respektive område kommer att inledas med en kortare genomgång av regelverket och följas av de nya rättsfallen. Det bör röra sig om i runda slängar drygt 100 rättsfall som kommer att behandlas mer eller mindre ingående.

Överförmyndaren och tingsrätten. Oavsett om ställföreträdarutredningens förslag blir verklighet eller inte kommer överförmyndaren att få dras med tingsrätten även i framtiden. Frågan är bara om man från överförmyndarens sida skall välja att vara en dörrmatta eller en jämbördig myndighet. För den som vill välja det senare kommer att presenteras ett antal verktyg och förslag till formuleringar. Vi kommer också att göra en genomgång av senare års praxis som har med tingsrättens och överförmyndarens kontaktytor att göra.

Avgifter mm

Kursavgift för liveevent 3 500 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Eventuellt boende bokas av konferensdeltagaren själv och ingår inte i konferensavgiften.

Kursavgift för deltagande på webben 2 500 kr (exkl. moms).

Utbildare

Kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och tidigare chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan) i Skövde. Jan Wallgren är Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare av gode män och överförmyndare.

För vem

Kursen riktar sig till alla som jobbar med överförmyndarfrågor, såsom handläggare, nämndsledamöter, ensamma överförmyndare och kommunjurister. Kursen riktar sig också till tjänstemän hos länsstyrelsen som handlägger överförmyndarfrågor.

Dokumentation mm

Deltagarna på liveevent kommer att erhålla åhörarkopior och som vanligt en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost).

Deltagare som medverkar på webben får en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost) samt länk till själva mötet. Utskick sker en vecka i förväg.

Kurstillfällen 2023

  • 14 februari Digitalt på Teams eller Zoom
  • 21 februari på Gummifabriken i Värnamo
  • 28 februari på Scandic Crown i Göteborg
  • 8 mars på Hotell Winn i Haninge
  • 14 mars på Scandic Klarälven i Karlstad

Anmälan

Kursen börjar kl 09.30 (kaffe från kl 09.00 på live-eventen) och avslutas kl 16.00

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 27 december 2022.

Vid anmälan anger du:
Kurstillfälle:
Namn på deltagare:
Deltagares telefonnummer:
Deltagares e-postadress:
Kommun (eller annan organisation):
Faktureringsadress:

Bekräftelse sänds via e-post direkt efter anmälan.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.
Antalet deltagare är begränsat.

Fri avanmälan t o m 15 december 2021. Anmälan är därefter bindande men kan överlåtas på annan person.Din föreläsare


Jan Wallgren
Jan Wallgren

Utbildare är Jan Wallgren. Tveklöst landets mest rutinerade utbildare på området. Han har under drygt 25 år utbildat tusentals tjänstemän och förtroendevalda och ett oräkneligt antal gode män och förvaltare, från Kiruna till Ystad. Jan Wallgren förmedlar sina kunskaper med glimten i ögat och det brukar inte vara långt mellan skratten. Jan Wallgren är medförfattare till Överförmyndarpraktikan och God man, Förvaltare och Förmyndare samt författare till Gode mannens ABC med tillhörande webbutbildning. Jan Wallgren har sedan 1994 arbetat praktiskt med överförmyndarverksamhet och vet hur verkligheten ser ut på ett överförmyndarkontor.


Kursen är ej öppen för registrering