Överförmyndarnyheter 2024

Årets absolut nödvändigaste kurs för alla som arbetar med överförmyndarverksamhet

Årets absolut nödvändigaste kurs för alla som arbetar med överförmyndarverksamhet

Välkomna till överförmyndarnyheter 2024!

För sextonde året i rad håller WJ Konsult denna populära kompetenshöjande utbildning för överförmyndare och alla andra berörda såsom ledamöter i överförmyndarnämnder och givetvis också tjänstemän. Som värdar för kursen står Jan Wallgren och Eva Larsdotter Wallgren. Tillsammans har de över 50 års erfarenhet av arbete på överförmyndarkontor. Jan Wallgren är en av författarna till Överförmyndarpraktikan, författare till Gode Mannens ABC samt medförfattare till handboken för tingsrätterna i överförmyndarärenden, God man, förvaltare och förmyndare samt kommentarer till anhörigbehörighet och framtidsfullmakter. Jan Wallgren är också författare till en handbok för socialtjänsten om ställföreträdarskap. WJ har både juridiken och praktiken. Vi kan sätta in rättsfall och andra nyheter i sitt sammanhang och förklara hur de påverkar den dagliga verksamheten. Överförmyndarnyheter 2024 kommer att hållas vid fem tillfällen live och vid ett tillfälle digitalt.

Innehåll

Nyheter
Domstolarna och JO har som vanligt producerat ett stort antal beslut. Vi kommer som vanligt att gå igenom de mest intressanta. Även denna gång har vi sorterat rättsfallen i olika ämnesområden. Presentationen av respektive område kommer att inledas med en kortare genomgång av regelverket och följas av de nya rättsfallen. Det bör röra sig om i runda slängar drygt 100 rättsfall som kommer att behandlas mer eller mindre ingående.

Tema
Denna gång blir det en exposé genom alla för överförmyndarverksamheten relevanta ställföreträdarskap. Någon som tycker att det verkar enkelt. Vänta bara tills jag förklarat. Följande ställföreträdarskap kommer att avhandlas. Vårdnadshavare, särskilt förordnade vårdnadshavare, tillfälliga vårdnadshavare, legala förmyndare, särskilt förordnade förmyndare, medförmyndare, gode män för barn, gode män för vuxna, tillfälliga godmanskap, gode män för fastigheter, förvaltarskap, anhörigbehörighet, framtidsfullmakt och fullmakt. Vilka olika förutsättningar gäller? Vilken är överförmyndarens roll? Vad är ställföreträdarens uppdrag och hur ser behörigheten ut?

Avgifter mm
Kursavgift för live-event
3 600 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Eventuellt boende bokas av konferensdeltagaren själv och ingår inte i konferensavgiften.

Kursavgift för deltagande på webben
2 500 kr (exkl. moms). Utbildare, kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och tidigare chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan) i Skövde.

Dokumentation mm
Deltagarna på liveevent kommer att erhålla åhörarkopior och som vanligt en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost). Dessutom kommer alla deltagare att erhålla den nyutgivna boken Ställföreträdarskap. Deltagare som medverkar på webben får en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost) samt länk till själva mötet. Utskick sker en vecka i förväg.

Kurstillfällen 2024
• 15 februari på Scandic Crown i Göteborg (sista anmälningsdag 240112)
• 20 februari på Scandic Star i Lund (sista anmälningsdag 240112)
• 22 februari på Rådmannen i Alvesta (sista anmälningsdag 240112)
• 27 februari på Winn i Haninge (sista anmälningsdag 240122)
• 29 februari på Scandic Klarälven i Karlstad (sista anmälningsdag 240122)
• 8 mars Digitalt på Teams eller Zoom (sista anmälningsdag 240301)

Kursen börjar kl 09.30 (kaffe från kl 09.00 på live-eventen) och avslutas kl. 16.00.

Anmälan
Anmälan via [email protected] med angivande av:

• Kurstillfälle:
• Namn på deltagare:
• Deltagares telefonnummer:
• Deltagares e-postadress:
• Kommun (eller annan organisation):
• Fakturerings-adress:

Bekräftelse sänds via e-post direkt efter anmälan. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Antalet deltagare är begränsat. Fri avanmälan t o m sista anmälningsdag. Anmälan är därefter bindande men kan överlåtas på annan person.


Din föreläsare


Jan Wallgren
Jan Wallgren

Utbildare är Jan Wallgren. Tveklöst landets mest rutinerade utbildare på området. Han har under drygt 25 år utbildat tusentals tjänstemän och förtroendevalda och ett oräkneligt antal gode män och förvaltare, från Kiruna till Ystad. Jan Wallgren förmedlar sina kunskaper med glimten i ögat och det brukar inte vara långt mellan skratten. Jan Wallgren är medförfattare till Överförmyndarpraktikan och God man, Förvaltare och Förmyndare samt författare till Gode mannens ABC med tillhörande webbutbildning. Jan Wallgren har sedan 1994 arbetat praktiskt med överförmyndarverksamhet och vet hur verkligheten ser ut på ett överförmyndarkontor.