Xxteuslosukglgn1jyqg

Personlig assistans i LSS - sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om tystnadsplikt/sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS-verksamheten, både i allmän och enskild regi. Även andra ansvarsfrågor tas upp. Lagarna och deras tillämpning klargörs med många diskussionsfrågor och praktiska exempel, som gör texten konkret och lätt att förstå.

Boken riktar sig främst till brukare och deras anhöriga samt till de personliga assistenter som behöver ledning i att hantera svåra och integritetskänsliga frågor.

Boken är främst avsedd som handbok och vid utbildning av personliga assistenter. Den är uppdaterad med ny lagstiftning t.o.m. första halvåret 2011.

Artikelnummer: 33086-02
ISBN: 9789144060644
Upplaga: 2
Revisionsår: 2011
Utgivningsår: 2007
Sidantal: 117Din föreläsare


Staffan Olsson
Staffan Olsson

Börja nu!