24ghknwvquosuunujsdm

Plan- och bygglagen, PBL – Intensivutbildning

PBL - Intensivutbildning

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

I denna intensivutbildning går vi övergripande igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en god förståelse för lagen.

Vem vänder sig utbildningen till

Den som vill och behöver sätta sig in PBL och relaterad lagstiftning. Bygglovsgranskare, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Politiker och Administrativ personal i kommunerna, Kontrollansvarig, Entreprenörer, Beställare, med flera.

Innehåll

  • Planer
  • Lovprocessen
  • Anmälan
  • Kontrollplan & kontrollansvariga
  • Tekniskt samråd
  • Start & Slutbesked
  • Tillsyn & sanktioner
Datum och plats

18 februari 2020 - Stockholm
3 mars 2020 - Malmö
28 april 2020 - Göteborg

Tider

Ungefärliga kurstider är kl. 9.00 - 16.45

Pris

4.900 kr
I priset ingår kursdokumentation, lagtexterna, kaffe och lunch. Moms tillkommer.Din föreläsare


Byggutbildarna
Byggutbildarna

Byggutbildarna grundades 1984. Sedan dess har de genomfört tusentals utbildningar, event och andra arrangemang allt relaterat till lagar, regler och byggteknik inom byggbranschen. Byggutbildarna är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen. I samband med i framtagningen av dagens Plan- och bygglag (PBL) som sekreterare i byggprocessutredningen. Byggutbildarnas mål är att alltid vara uppdaterade och erbjuda aktuella utbildningar. De har själva lång erfarenhet från branschen inom så väl privat som kommunal och statlig verksamhet.


Kanske är du också intresserad av:Byggnadsinspektör
En praktisk utbildning som lär dig hur du ska göra
4 Kurssamling
4 900 kr
Boverkets Byggregler
Intensivutbildning som beskriver hur man ska uppfylla lagkraven i PBL
3 Kurssamling
4 900 kr
Byggledning - Produktion
2 Kurssamling
450 kr

Orginalpris: 10 250 kr


Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
4.900 kr. I priset ingår kursdokumentation, lagtexterna, kaffe och lunch. Moms tillkommer.
Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!