PLAN- & BYGGLAGEN, PBL

GRUNDKURS

PLAN- & BYGGLAGEN, PBL - GRUNDKURS

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

I denna grundkurs går vi igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få god kunskap om lagen.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in i nya PBL och relaterad lagstiftning.

Program

Betoning i kursen ligger på kapitlen om lov, anmälan, handläggning, sanktioner och reglerna under byggtiden, kap 8-11 i PBL och kopplade regler i PBF.

Dag 1
 • lite om planer
 • delar av 2 kap som ska prövas i lov och förhandsbesked
 • bygglovsplikt
 • rivningslovsplikt
 • marklovsplikt
 • krav som prövas i lovet
 • lovansökan
 • kommunicering
 • lovbeslutet
 • överprövning
Dag 2
 • tekniska krav
 • anmälan
 • handlingar inför tekniskt samråd
 • tekniskt samråd
 • startbesked
 • kontrollplan
 • kontrollansvariga
 • särskilt sakkunniga
 • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • slutsamråd
 • slutbesked
 • sanktioner
ANMÄL DIG HÄR
17-18 mars - Live stream online
4-5 maj - Live stream online
16-17 juni - Göteborg

En anmälan skickas till [email protected] En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.


Din föreläsare


Byggutbildarna
Byggutbildarna

Byggutbildarna grundades 1984. Sedan dess har de genomfört tusentals utbildningar, event och andra arrangemang allt relaterat till lagar, regler och byggteknik inom byggbranschen. Byggutbildarna är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen. I samband med i framtagningen av dagens Plan- och bygglag (PBL) som sekreterare i byggprocessutredningen. Byggutbildarnas mål är att alltid vara uppdaterade och erbjuda aktuella utbildningar. De har själva lång erfarenhet från branschen inom så väl privat som kommunal och statlig verksamhet.


Kanske är du också intresserad av:PLAN- OCH BYGGLAGEN, PBL
INTENSIVKURS
4 Kurssamling
3 920 kr
BOVERKETS BYGGREGLER
2 DAGAR
3 Kurssamling
7 120 kr
Byggledning - Produktion
2 Kurssamling
360 kr

Orginalpris: 11 400 kr


Vanligt förekommande frågor


Hur betalar jag utbildningen?
Man betalar direkt med kort, eller via faktura, då hör ni av er till [email protected] så skickar vi alla uppgifter ni behöver.

Börja nu!