Rätt till gymnasieutbildning för sökande från utlandet och antagning av elever med utländska betyg

Webbutbildning den 11 maj 2022

Har ungdomar som inte är folkbokförda i landet rätt till gymnasieutbildning i Sverige? Vilka bestämmelser gäller för de olika kategorierna sökande och vilka bidrag utgår för dessa antagna elever?

Vad gäller för sökande med utländska betyg, hur ska bedömningar om behörighet och antagning i fri kvot göras?

Utbildningen riktar sig till dig som hanterar sökande och antagning samt bidrag och ersättningar för sökande och elever som inte är svenska medborgare och alla som behöver en grundlig genomgång av regelverket och den praktiska tillämpningen kring detta.

Utbildningen kommer även ta upp vad som gäller kring bedömningar och beslut för sökande med utländska betyg och antagning i fri kvot.

Följande delar kommer att gås igenom:

 • Rätten till gymnasieutbildning
 • Bosättning
 • Sökande från de nordiska länderna, EU-länder, utlandssvenskar
 • Asylsökande och personer som befinner sig i landet utan tillstånd
 • Behörighet och antagning av ej folkbokförda sökande
 • Bedömningar av sökandes slutbetyg från andra länder och internationella skolor
 • Antagning i fri kvot
 • Sökt huvudmans ansvar och hantering av individuella bedömningar och beslut
 • Beslut som får överklagas
 • IB-utbildningar
 • Vilka bidrag utgår för antagna elever som inte är folkbokförda i Sverige

Det ges ordentligt med utrymme för frågor och diskussioner.

Ni är varmt välkomna att inkomma med frågor redan inför utbildningen.

Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 11 maj 2022, kl. 9:30-15:00.

Pris: 3 250 kr exkl moms

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress och fakturareferens! Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Charlotte Rydén
Charlotte Rydén

Vanligt förekommande frågor


Vad kostar kursen?
Pris: 2 950 kr exkl moms. Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!
Hur anmäler jag mig?
Anmälan sker på e-post till [email protected] Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress och fakturareferens.
När äger den rum?
Datum och tid: 10 november 2021, kl. 9:30-15:00.

Börja nu!